O nama

Još u korenima kada je Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream nastajala, glavna ideja vodilja bila je osnažiti, usmeriti mlade, pomoći im i pružiti podršku njihovom razvoju. Kako bi ostvarili te ciljeve osmišljene su aktivnosti, u čijem ostvarivanju učestvuju članovi Urban Streama.IMAG6457 Program rada je prilagođen deci i mladima, jer smo prepoznali njihovu potrebu zasopstvenim prostorom za zabavu, druženje, ali i edukaciju, učenje, dobijanje korisnih informacija, saveta, usmeravanje.IMAG6400 Takođe u cilju razvijanja njihovih veština, sklonosti i talenata formirana je radionica, koja podržava kreativno stvaralaštvo u bilo kom vidu.IMAG6412 Današnji mladi izloženi su mnogobrojnim uticajima, od kojih neki nose štetne posledice, te iz potrebe njihovog informisanja i prevencije rizičnog ponašanja, program edukacije omogućava informisanje o mnogim relevantnim temama, kao što su ispravni stilovi života, navike, pravila ponašanja, odluke.IMAG6414 Shodno brzom razvoju mladih i njihovom menjanju, sportska sekcija ima zadatak da ih ojača, osnaži, uputi u pravilne načine razvoja i negovanja organizma, zdravlja, tela i duha. Saveti i edukacija o zdravoj ishrani, navikama koje koriste razvoju i načinima kako da se zaštite od negativnih uticaja, neke su od oblasti delovanja sportske sekcije.IMAG6451 Urban Stream je mesto gde deca i mladi mogu izraziti svoje stavove, mišljenja, potrebe, gde mogu formirati svoje načine izražavanja, prezentovati sklonosti i talente i upotrebiti ih na njima odgovarajući način.IMAG6447 U Urban Streamu mladi mogu koristiti prednosti neformalnog obrazovanja, kao i mogućnost učenja u grupama, zajedničkog spremanja kontrolnih i pismenih zadataka, kao i maturskih ispita kroz skripte i testove.IMAG6398 Mnogobrojne aktivnosti Urban Streama imaju za zadatak da uposle mlade na kvalitetan i kreativan način, ujedno im omogućavajući da se dobro zabave. the-yout-cultureŽelimo vam da uživate u vremenu provedenom u Kreativno-zabavnoj radionici za mlade Urban Stream. Vidimo se!  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade