Standardi kvaliteta programa omladinskog rada

Mi smo organizacija koja sprovodi kvalitetne programe za mlade koje akreditujemo u skladu sa standardima. Predstavljamo vam prva dva od ukupno osam.   Sprovodeći programe, naša organizacija brine o stavovima mladih i njihovom aktivnom učešću. Zbog toga se naši programi akredituju u skladu sa standardima. Predstavljamo vam standard 3 i 4.   Sprovodeći programe, naša organizacija podstiče i promoviše različitosti i brine se o poštovanju etičkog kodeksa, zakonskih regulativa, propisanih procedura i praksi. Upravo to to je i definisano standardima 5 i 6.   Sprovodeći programe, naša organizacija podstiče međusektorsku saradnju, brine se o tome da prostor za boravak mladih bude bezbedan, kao i da odnos omladinskog/e radnika/ce prema mladima bude profesionalan.   #OmladinskiRadZaBoljiGrad #MOS #NAPOR #UrbanStream  

Kreativno-zabavna radionica za mlade