Okrugli sto u sklopu projekta “Imam samo jednu kožu!” 2017.

Jedna od završnih aktivnosti projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU'', koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, u partnerstvu sa svim srednjim i osnovnim školama iz Požarevca i Kostolca, sproveden je danas, 05.12.2017, na Međunarodni dan volontera. To je okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciji diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “. Okrugli sto je održan od 13 do 14.30 časova u Konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac. On je okupio predstavnike školskih timova za zaštitu dece i mladih od nasilja, zlostavljanja i zanemaivanja, kao i stučnjake u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja. Cilj događaja je bio predstavljanje rezultata istraživanja na navedene teme koje je udruženje sprovelo u okviru projekta, koji su pokazali realno stanje među mladima u bezbednosnim rizicima, pretnjama i njihovo ponašanje, navike i stavove vezane za diskriminaciju, nasilje i vršnjačko nasilje. Takođe su i razmenjena iskustava i primeri dobre prakse među stručnim licima i timovima za bezbednost osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca. Na događaju su govorili Dejan Krstić, član Gradskog veća za nevladine organizacije, kulturu i informisanje, Marijana Jovic, aktivistkinja i omladinska radnica ŽMIGa iz Pančeva, Dragan Grujić, koordinator tima za bezbednost osnovne škole "Sveti Sava", Sanja Novakovic, pedagog "Ekonosko-trgovinske škole", kao i psiholog Savetovališta za mlade Vesna Gardašević. Rezultate anketiranja predstavile su članice Urban Stream-a, Anđela IvanovićMilica Miljković i Jelena Petrović. Zaključci okruglog stola su da je neophodno pojačati rad sa svim interesnim grupama u domenu prevencije vršnjačkog nasilja, od učenika, preko roditelja, nastavnog osoblja, do svih institucija i ustanova koje mogu dati doprinos u kreiranju sigurnog i bezbednog okruženja za rast i razvoj dece i mladih.

Kreativno-zabavna radionica za mlade