Kurs o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama

09.10.2015. Predstavnica Urban Streama uspešno je završila Kurs o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama. Kurs je realizovan za koordinatore/ke Kancelarija za mlade i predstavnike/ce organizacija civilnog društva, koji je organizovala misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava. Kurs je sproveden kao četvorodnevni program i predstavlja pokušaj da se sveobuhvatno pokrije oblast nediskriminacije i rada sa osetljivim grupama.

Kreativno-zabavna radionica za mlade