Vršnjačka edukacija

ŠTA JE VRŠNJAČKA EDUKACIJA? KO JE VRŠNJAČKI EDUKATOR? Mladi u okviru projekta "#KažiSvojuPriču!" proći će Obuku za vršnjačke edukatore, kako bi mogli na adekvatan način da prenesu stečena znanja i informacije svojim vršnjacima. Vršnjačka edukacija je pojam kojim označavamo oblik edukacije, kojim obučeni i edukovani pojedinci preduzimaju neformalne i organizovane akcije kako bi svojim vršnjacima preneli određeno znanje, objasnili pojmove ili promenili neku vrstu ponašanja.
Kada kažemo “vršnjaci” mislimo na grupu pojedinaca, sličnih godina, ali i sličnih interesovanja, navika i sklonosti. Naši vršnjaci idu sa nama u školu, zajedno treniramo fudbal, i srećemo ih na mestima gde mi izlazimo. Vršnjaci se međusobno dobro poznaju – znamo šta oni žele, kako razmišljaju i šta možemo očekivati od njih. Između vršnjaka se razvija bliskost, prijateljstva, i gradimo osećaj pripadnosti. Baš zbog ove činjenice vršnjačka edukacija predstavlja poseban vid učenja, gde nam je pružena prilika da učimo od naših vršnjaka, koji znaju šta nam je potrebno i šta nas zanima. Vršnjački edukator je osoba iz tvog okruženja, tj. tvoj vršnjak koji raspolaže informacijama o određenoj temi. Informacije ti može preneti u neformalnoj atmosferi (na žurci, na ekskurziji, u kafiću itd.) ili na organizovanom predavanju (u školi, Kancelariji za mlade itd.). priDRUŽI SE i ti našem istraživanju #bezbednosti #mladih. #KaziSvojuPricu

Kreativno-zabavna radionica za mlade