Socijalno i ekonomsko osnaživanje mladih devojaka i žena u ruralnim sredinama

Projekat ima za cilj da pospeši zapošljivost mladih devojaka i žena u ruralnim sredinama, informisanost i kompetentnost u pronalaženju zaposlenja i obavljanju posla, ili pokretanja sopstvenog posla, osnaživanje za samostalno donošenje kvalitetnih odluka i aktivno učešće u društvu. Mladim devojkama i ženam će biti predočene mogućnosti pokretanja sopstvenog posla u skladu sa obrazovanim profilom koji završavaju ili njihovim ličnim sklonostima i interesovanjima, proći će radionice karijernog savetovanja i vođenja čime će dobiti informacije o trenutnom poslovnom okruženju i klimi u lokalnoj zajednici i šire, kao i sticanja socijalnih i praktičnih veština, koje će im pomoći u bonjem snalaženju u društvu kao i lokalnoj sredini i poslovnom okruženju. Ovom obukom se povećava mogućnosti ovih mladih žena da lakše pronađu posao, snađu se u poslovnoj sredini ili pokrenu sopstveni posao i zastupaju sebe i svoje stavove u svojoj lokalnoj sredini. Projekat je sproveden u sklopu realizacije Lokalnog akcionog plana za mlade za Grad Požarevac u 2019. godini, uz podršku Grada Požarevca.

Kreativno-zabavna radionica za mlade