Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream sprovodi aktivnosti koje su struktuirane tako da animiraju, uposle, usmere decu i mlade i pomognu im u sazrevanju i odrastanju. To su :

1) organizovanja vanškolskih aktivnosti u prostorijama Udruženja u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, socijalizacije, druženja, podsticanja međusobne komunikacije, tolerantnosti, ravnopravnosti;

2) organizovanja radionica u cilju podsticanja kreativnog stvaralaštva mladih i savlađivanja školskog gradiva kroz zajedničko učenje;

3) korišćenja tehnologija u cilju informisanja, druženja, zabave, edukacije; organizovanja filmskih, književnih, anima, muzičkih i drugih večeri, turnira, izložbi, kvizova u cilju međusobne interakcije i angažovanja dece i mladih; 4) organizovanja, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama ili pojedincima, savetovanja, prezentacija, predavanja, tribina, tematskih okupljanja i drugih oblika edukacija u cilju informisanja mladih o temama značajnim za njih, profesijama i zanimanjima, rizičnom ponašanju, kulturi zdravlja i zdravim stilovima života, zaštiti životne sredine; 5) sprovođenja neformalnog obrazovanja putem obuka, seminara, treninga, priprema u sopstvenoj organizaciji ili uz pomoć drugih organizacija i stručnih pojedinaca;

6) organizovanja izleta i poseta društvenim događajima;

7) pripreme i štampanja edukativnih, informativnih sadržaja, skripti, zapisa, testova i drugih publikacija kao podrške aktivnostima Udruženja i u cilju njihovog marketinga;

8) organizovanja volonterskih akcija radi inkluzije mladih u društvene aktivnosti zajednice i sticanja praktičnih znanja i veština; 9) saradnje i povezivanja sa školama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim aktivnostima kao Udruženje;

10) organizovanja fizičkih i sportskih aktivnosti kroz sekcije radi poboljšanja zdravlja i blagostanja mladih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade