Selo na dnevnom redu

Zajedno sa partnerima počeli smo da radimo na kreiranju strategije za razvoj omladinskog rada u ruralnim područjima Srbije, gde su uključeni Urban Stream iz Požarevca, Pokret gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca i BalkansIdea iz Novog Sada. Nosilac projekat je Centar za kulturu i obrazovanje iz Sonte, sa NAPOR-om kao strateškim partnerom.

Glavni cilj ovog projekta jeste da promoviše aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje se tiču njih i da podstakne debate mladih, eksperata iz omladinske poltike i donosioca odluka o politikama i strategija koje se tiču mladih jer ne želimo da se bilo kakvi planovi i politike na ove teme prave bez konsultacija sa mladima. Mladi će na glavnim aktivnostima (nacionalni susret i debata, lokalne debate i susreti sa donosiocima odluka) imati prilku da razmene mišljenja i ideje zajedno sa drugima, kako mladima, tako i ekspertima iz omladinske politike i donosiocima odluka, a potom i da sprovedu lokalne follow up aktivnosti. Takođe jedan od ciljeva, odnosno rezultata, jeste i napraviti preporuke (koje su sačinili mladi) o tome kako da se strategija oblikuje i sprovede u praksi, a koje će, pored pomenutih aktivnosti, bazirati se i na vršnjačkom istraživanju potreba.

Tri lokalne debate biće organizovane u tri okruga iz kojih dolaze naši partneri (Sremski, Južnobački i Braničevski okrug). Mladi iz partnerskih organizacija napraviće aktivnost u kojoj će omogućiti dijalog mladih i donosioca odluka. Cilj ovih aktivnosti jeste da se na lokalnom nivou koji je za nas veoma važan razgovara sa lokalnim ljudima u opštinama, mesnim zajednicama, kancelarijama za mlade, školama, centrima za socijalni rad, bibliotekama, zdravstvenim centrima i drugim akterima o tome kako naši nacionalni planovi mogu da budu implementirani na lokalnom nivou.

Nakon svih ovih aktivnosti kreiraće se preporuke mladih na osnovu izveštaja sa glavne aktivnosti, rezultata anketiranja i istraživanja njihovih praksi, izveštaja sa tri lokalne debate. Ove preporuke će se koristiti za poslednju glavnu aktivnost a to je okrugli sto sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou. NAPOR kao partner će biti glavna podrška da se ovo organizuje, a mladi će predstaviti prestavnicima republičkih i pokrajinskih vlasti svoje potrebe, ciljeve, dosadašnje rezultate kako bi se na njih izvršio presudan zagovarački momentum da bismo u skorijoj budućnosti dobili podršku za naše reforme sa najvišeg vrha države i kreirali strategiju razvoja omladinskog rada u ruralnim područjima.

Projekat se realizuje kroz program Erasmus+.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.