Selo na dnevnom redu

Zajedno sa partnerima počeli smo da radimo na kreiranju strategije za razvoj omladinskog rada u ruralnim područjima Srbije, gde su uključeni Urban Stream iz Požarevca, Pokret gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca i BalkansIdea iz Novog Sada. Nosilac projekat je Centar za kulturu i obrazovanje iz Sonte, sa NAPOR-om kao strateškim partnerom. Glavni cilj ovog projekta jeste da promoviše aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje se tiču njih i da podstakne debate mladih, eksperata iz omladinske poltike i donosioca odluka o politikama i strategija koje se tiču mladih jer ne želimo da se bilo kakvi planovi i politike na ove teme prave bez konsultacija sa mladima. Mladi će na glavnim aktivnostima (nacionalni susret i debata, lokalne debate i susreti sa donosiocima odluka) imati prilku da razmene mišljenja i ideje zajedno sa drugima, kako mladima, tako i ekspertima iz omladinske politike i donosiocima odluka, a potom i da sprovedu lokalne follow up aktivnosti. Takođe jedan od ciljeva, odnosno rezultata, jeste i napraviti preporuke (koje su sačinili mladi) o tome kako da se strategija oblikuje i sprovede u praksi, a koje će, pored pomenutih aktivnosti, bazirati se i na vršnjačkom istraživanju potreba. Tri lokalne debate biće organizovane u tri okruga iz kojih dolaze naši partneri (Sremski, Južnobački i Braničevski okrug). Mladi iz partnerskih organizacija napraviće aktivnost u kojoj će omogućiti dijalog mladih i donosioca odluka. Cilj ovih aktivnosti jeste da se na lokalnom nivou koji je za nas veoma važan razgovara sa lokalnim ljudima u opštinama, mesnim zajednicama, kancelarijama za mlade, školama, centrima za socijalni rad, bibliotekama, zdravstvenim centrima i drugim akterima o tome kako naši nacionalni planovi mogu da budu implementirani na lokalnom nivou. Nakon svih ovih aktivnosti kreiraće se preporuke mladih na osnovu izveštaja sa glavne aktivnosti, rezultata anketiranja i istraživanja njihovih praksi, izveštaja sa tri lokalne debate. Ove preporuke će se koristiti za poslednju glavnu aktivnost a to je okrugli sto sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou. NAPOR kao partner će biti glavna podrška da se ovo organizuje, a mladi će predstaviti prestavnicima republičkih i pokrajinskih vlasti svoje potrebe, ciljeve, dosadašnje rezultate kako bi se na njih izvršio presudan zagovarački momentum da bismo u skorijoj budućnosti dobili podršku za naše reforme sa najvišeg vrha države i kreirali strategiju razvoja omladinskog rada u ruralnim područjima. Projekat se realizuje kroz program Erasmus+.

Kreativno-zabavna radionica za mlade