Organizovanje aktivnosti u toku

U okviru projekta "City-Possibility for youth: Grad za mlade, mladi za grad!" vrši se organizovanje aktivnosti, raspodela obaveza i odgovornosti i planiranje realizacije. Prvenstveni zadatak mladih u ovom projektu je istraživanje kreativnih, društvenih, sportskih i ostalih mogućnosti koje grad nudi mladima, na osnovu koga će biti kreirana prezentacija i publikacija, u kojoj će mladi moći da pronađu informacije o svim dešavanjima u gradu. Ovaj projekat se vrši kao omladinski volonterski, što znači da svi mladi od 14 do 19 godina mogu učestvovati u njemu u skladu sa svojim interesovanjima. priDRUŽITE nam SE da zajedno istražimo naš grad!

Kreativno-zabavna radionica za mlade