zaŠTITIMO prirodu!

Projekt je sproveden u sklopu programa "Mladi su zakon" Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u 2018. giodini. Osnovni problem kojim smo se bavili je nedovoljna uključenost mladih u aktivnosti u vezi sa zaštitom sredine, kao i u donošenju odluka u ovoj oblastima, a što najviše proističe iz nedostanka informacija, tj. nedovoljne opšte informisanosti mladih o ovim temama. Učešće mladih u programima obrazovanja stanovništva i podizanje javne svesti o značaju zaštiti jvne sredine je nedovoljno, jer ne postoje dovoljno dobri mehanizmi za učešće građana u odlučivanju o problemima povezanim sa ovom oblašću. Velika upotreba plastičnih materijala (plastičnih kesa) i uništavanje prirodne sredine. Veliki problem kod mladih je upotreba i bacanje plastičnih kesa. Mladi stalno uzimaju plastične kese i time uništavaju prirodu. Sve kese ubrzo završavaju u kantu, i na kraju na đubrištu gde im treba nekoliko hiljada godina da se razlažu. Glavni cilj projekta je da se poveća učešće mladih u aktivnostima zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama i da oni postanu nosioci promene na putu ka efikasnijoj zaštiti prirode, boljem upravljanju otpadom, unapređenju kvaliteta vazduha, obnovljivim izvorima energije i uvođenju zelene privrede,. Smanjenje upotreba plastičnih kesa i uvođenje platnenih kesa. Takođe, mladi će shvatiti važnost recikliranja i čuvanje prirode.

Kreativno-zabavna radionica za mlade