zaŠTITIMO prirodu!

Projekt je sproveden u sklopu programa “Mladi su zakon” Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u 2018. giodini.

Osnovni problem kojim smo se bavili je nedovoljna uključenost mladih u aktivnosti u vezi sa zaštitom sredine, kao i u donošenju odluka u ovoj oblastima, a što najviše proističe iz nedostanka informacija, tj. nedovoljne opšte informisanosti mladih o ovim temama. Učešće mladih u programima obrazovanja stanovništva i podizanje javne svesti o značaju zaštiti jvne sredine je nedovoljno, jer ne postoje dovoljno dobri mehanizmi za učešće građana u odlučivanju o problemima povezanim sa ovom oblašću. Velika upotreba plastičnih materijala (plastičnih kesa) i uništavanje prirodne sredine. Veliki problem kod mladih je upotreba i bacanje plastičnih kesa. Mladi stalno uzimaju plastične kese i time uništavaju prirodu. Sve kese ubrzo završavaju u kantu, i na kraju na đubrištu gde im treba nekoliko hiljada godina da se razlažu.

Glavni cilj projekta je da se poveća učešće mladih u aktivnostima zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama i da oni postanu nosioci promene na putu ka efikasnijoj zaštiti prirode, boljem upravljanju otpadom, unapređenju kvaliteta vazduha, obnovljivim izvorima energije i uvođenju zelene privrede,.
Smanjenje upotreba plastičnih kesa i uvođenje platnenih kesa. Takođe, mladi će shvatiti važnost recikliranja i čuvanje prirode.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.