Imam samo jednu kožu! 2017.

U okviru realizacije projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU'', koji sprovodi Urban Stream, u partnerstvu sa svim srednjim i osnovnim školama iz Požarevca i Kostolca, a uz podršku Grada Požarevca, realizovane su sledeće aktivnosti: - edukacija mladih kroz obuku za vršnjačke edukatore sa temama bezbednosti mladih - istraživanje putem anketiranja u svim srednjim školama o realnom stanju u lokalnoj zajednici u oblasti bezbednosti mladih, - saradnja sa institucijama i ustanovama i umrežavanje na zajedničkom kreiranju sigurnog okruženja za decu i mlade, - okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciju diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “ - predstava u Centru za kulturu „Imam samo jednu kožu!“. Takođe će biti sprovedene: - tribine za decu i mlade u osnovnim i srednjim školama na teme bezbednosti i vršnjačkog nasilja i - radionice za roditelje preko saveta roditelja, o prevenciji nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Predstavu igraju mladi učenici srednjih škola, kao i učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola. Predstava okuplja različite generacije volontera, koji su uz podršku nastavnika Slobodana Jotića i Miroslava Milutinovića kreirali delo, koje govori o odnosima između vršnjaka u modernom dobu. Na celokupnom projektu je angažovano preko 35 volontera, učenika svih osnovnih i srednjih škola iz Požarevca i Kostolca. Predstava „Imam samo jednu kožu!“ je odigrana u Maloj sali Centra za kulturu Požarevac, 05.12.2017. godine od 18.30 sati, kao završnica višemesečnog projekta o vršnjačkom nasilju i diskriminaciji. U predstavi smo pokušali da problematizujemo diskriminaciju kao poslednju stanicu na putu neprihvatanja kojim prolazi mlado biće. Istraživali smo odnos učesnik-posmatrač, kroz multimedijalni narativ, vodeći računa da paradigma ne sakrije dete(osobu) koje nam priča ovu priču i kome se obraćamo. U predstavi učestvuju učenici srednjih škola i Osnovne škole „Sveti Sava“. U okviru realizacije projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU'', realizovan je i okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje na prevenciju diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “. Okrugli sto je održan 05.12.2017. godine od 13 do 14.30 časova u Konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac. Na događaju su predstavljeni rezultati istraživanja na navedene teme koje je udruženje Urban Stream sprovelo u okviru projekta „Imam samo jednu kožu“, koji treba da pokažu realno stanje među mladima u bezbednosnim rizicima, pretnjama i njihovo ponšanje, navike i stavove vezane za diskriminaciju, nasilje i vršnjačko nasilje. Takođe su razmenjena iskustva između timova za zaštitu dece i mladih od nasilja, zloupotrebe i zanemarivanja. Na događaju su govorili: ispred Gradske uprave Dejan Krstić, član Gradskog veća za kulturu, informisanje i nevladine organizacije, Maja Marić ispred udruženja za mlade Urban Stream, Marijana Jović, omladinska radnica Ženske mirovne grupe Pančevo, Dragan Grujić, koordinator školskog tima za zaštitu dece od nasilja, zloupotrebe i zanemarivanja osnovne škole „Sveti Sava“, Sanja Novaković, pedagog srednje škole Ekonomsko-trgovinska škola Požarevac, i Vesna Gardašević, psiholog Savetovališta za mlade.

Kreativno-zabavna radionica za mlade