NAPORna Obuka za omladinske lidere/ke

Od 15.01.2016. do 18.01.2016. Urban Stream učestvuje u Obuci za omladinske lidere/ke.  U toku je praktični deo prvog modula obuke, koji se održava u Sremskim Karlovcima.

Kreativno-zabavna radionica za mlade