Kreativni stav

Program "Kreativni stav" realizuje udruženje za mlade Urban Stream u saradnji sa svim osnovnim školama u Požarevcu. On obuhvata kreativne radionice, treninge i klubove u kojima će deca i mladi imati prilike da istraže i razviju svoje sklonosti, talente i interesovanja, ujedno osnažujući svoje lične i socijalne potencijale izgradnjom samopouzdanja, samopoštovanja, sposobnosti javnog izražavanja, kao i prihvatanjem principa tolerancije, različitosti i ravnopravnosti družeći se sa ostalim članovima radionica. Dođite i priDRUŽITE nam se!

Kreativno-zabavna radionica za mlade