KLJUČNI BEZBEDNOSNI RIZICI KOD MLADIH

Kao što mnogobrojne studije pokazuju, siromaštvo, nezadovoljavajuć obrazovni status i/ili problematičan kvalitet obrazovanja, nezaposlenost i nasilje čine svakodnevicu mladih ljudi u Srbiji. Upravo su ovo ključni faktori koji čine da se mladi osećaju nebezbedno u svom okruženju.
Ako ovim podacima dodamo i činjenicu da se period mladosti predstavlja jednim od najburnijih razvojnih perioda, u kojem se izgrađuje osećaj ličnog identiteta i osećaja sebe u svom okruženju i definišu odnosi sa istim, jasno je koliko su brojni rizici koji prete da ugroze lični razvoj i uspešnu socijalnu integraciju. To takođe govori o neophodnosti društva da pruži mladom čoveku adekvatnu podršku i usmerenje kroz izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju.
U studiji „Bezbednost mladih u Srbiji“ kao ključni rizici izdvajaju se sledeći:
Rizici vezani za stanje u lokalnoj zajednici koji se odnose na dostupnost narkotika, oružja, prisutnog nasilja u medijima, uzori/ modeli ponašanja u zajednici, ekstremno teška ekonomska situacija koja se odražava kroz visoku nezaposlenost i siromaštvo, koje često imaju za posledicu ekstremizma, itd .
Rizici vezani za stanje u širem okruženju koji promovišu nasilje (rat i drugi sukobi u zajednici).
Rizici vezani za stanje porodice– prisutne disfunkcionalnosti u porodici- alkoholizam, kriminal, narkomanija, mentalna oboljenja u porodici, nasilje u porodici, ali i manji poremećaji u komunikaciji, slaba emocionalna povezanost članova porodice, itd.
Rizici vezani za obrazovni sistem: antisocijalno ponašanje, nasilje nastavnog osoblja (agresija, nepravednost, ucene, pretnje), nisko kotiranje obrazovanja, neuspeh u školovanju, neangažovanost u obrazovnom procesu, nereagovanje sistema na nasilje.
Rizici vezani za odnose vršnjaka: vršnjačko nasilje, buntovništvo, prijatelji sa problematičnim ponašanjem, odbačenost od vršnjaka, otuđenost, izolacija, uticaj bandi/ ekstremnih grupa.
Rizici vezani za psihofizičko stanje pojedinaca: sociopatske tendencije, konstitucionalni hendikepi, emocionalna tupost, emocionalna nezrelost, nisko samopoštovanje.
 
Ako ovome dodamo i sve rizike koje sa sobom nosi adolescencija– sklonost ka ispitivanju granica, koketiranje sa zabranjenim (primer, korišćenje psihoaktivnih supstanci), ulazak u prve seksualne odnose, definisanje odnosa ja- grupa, govori koliko je problematika vezana za bezbednost na različitim nivoima- pojedinac- vršnjaci- lokalna zajednica- šire društvo, izazovna. (http://www.ni.rs/wp-content/uploads/strategija-bezbednosti-mladih-grada-nisa.pdf)
 
Zbog svih navedenih razloga mnogobrojne organizacije i institucije rade na osmišljavanju programa i projekata koji uključuju edukaciju mladih o bezbednosnoj kulturi.
Takav projekat je i “Kaži i ti, jer TI smo MI!“, koji se bavi bezbednosnim rizicima, pretnjama i ponašanju mladih, istraživanjem i mapiranjem problema u lokalnoj zajednici, koji će u drugoj fazi nastaviti sa edukacijom i vršnjačkom podrškom mladih.
 
Ukoliko želiš da doprineseš istraživanju i bezbednijem razvoju svojih vršnjaka, priDRUŽI nam SE i ti!
#KaziSvojuPricu
Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.