KLJUČNI BEZBEDNOSNI RIZICI KOD MLADIH

Kao što mnogobrojne studije pokazuju, siromaštvo, nezadovoljavajuć obrazovni status i/ili problematičan kvalitet obrazovanja, nezaposlenost i nasilje čine svakodnevicu mladih ljudi u Srbiji. Upravo su ovo ključni faktori koji čine da se mladi osećaju nebezbedno u svom okruženju.
Ako ovim podacima dodamo i činjenicu da se period mladosti predstavlja jednim od najburnijih razvojnih perioda, u kojem se izgrađuje osećaj ličnog identiteta i osećaja sebe u svom okruženju i definišu odnosi sa istim, jasno je koliko su brojni rizici koji prete da ugroze lični razvoj i uspešnu socijalnu integraciju. To takođe govori o neophodnosti društva da pruži mladom čoveku adekvatnu podršku i usmerenje kroz izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju.
U studiji „Bezbednost mladih u Srbiji“ kao ključni rizici izdvajaju se sledeći:
- Rizici vezani za stanje u lokalnoj zajednici koji se odnose na dostupnost narkotika, oružja, prisutnog nasilja u medijima, uzori/ modeli ponašanja u zajednici, ekstremno teška ekonomska situacija koja se odražava kroz visoku nezaposlenost i siromaštvo, koje često imaju za posledicu ekstremizma, itd .
- Rizici vezani za stanje u širem okruženju koji promovišu nasilje (rat i drugi sukobi u zajednici).
- Rizici vezani za stanje porodice- prisutne disfunkcionalnosti u porodici- alkoholizam, kriminal, narkomanija, mentalna oboljenja u porodici, nasilje u porodici, ali i manji poremećaji u komunikaciji, slaba emocionalna povezanost članova porodice, itd.
- Rizici vezani za obrazovni sistem: antisocijalno ponašanje, nasilje nastavnog osoblja (agresija, nepravednost, ucene, pretnje), nisko kotiranje obrazovanja, neuspeh u školovanju, neangažovanost u obrazovnom procesu, nereagovanje sistema na nasilje.
- Rizici vezani za odnose vršnjaka: vršnjačko nasilje, buntovništvo, prijatelji sa problematičnim ponašanjem, odbačenost od vršnjaka, otuđenost, izolacija, uticaj bandi/ ekstremnih grupa.
- Rizici vezani za psihofizičko stanje pojedinaca: sociopatske tendencije, konstitucionalni hendikepi, emocionalna tupost, emocionalna nezrelost, nisko samopoštovanje.
 
Ako ovome dodamo i sve rizike koje sa sobom nosi adolescencija- sklonost ka ispitivanju granica, koketiranje sa zabranjenim (primer, korišćenje psihoaktivnih supstanci), ulazak u prve seksualne odnose, definisanje odnosa ja- grupa, govori koliko je problematika vezana za bezbednost na različitim nivoima- pojedinac- vršnjaci- lokalna zajednica- šire društvo, izazovna. (http://www.ni.rs/wp-content/uploads/strategija-bezbednosti-mladih-grada-nisa.pdf)
 
Zbog svih navedenih razloga mnogobrojne organizacije i institucije rade na osmišljavanju programa i projekata koji uključuju edukaciju mladih o bezbednosnoj kulturi.
Takav projekat je i "Kaži i ti, jer TI smo MI!", koji se bavi bezbednosnim rizicima, pretnjama i ponašanju mladih, istraživanjem i mapiranjem problema u lokalnoj zajednici, koji će u drugoj fazi nastaviti sa edukacijom i vršnjačkom podrškom mladih.
 
Ukoliko želiš da doprineseš istraživanju i bezbednijem razvoju svojih vršnjaka, priDRUŽI nam SE i ti!
#KaziSvojuPricu

Kreativno-zabavna radionica za mlade