Likovno-kreativna radionica

30.11.2015. Od 18.30h do 20h održaće se Likovno-kreativna radionica. Ova radionica ima za cilj istraživanje i eksperimentisanje dece i mladih sa svojim sposobnostima, talentima i sklonostima, otkrivanje i pospešivanje kreativnih i stvaralačkih potencijala. Takođe svrha radionice je upoznavanje dece i mladih sa metodama i tehnikama likovnog izražavanja, podsticanje mašte i kreativnosti. priDRUŽITE nam SE!

Kreativno-zabavna radionica za mlade