OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE NA HAKATONU

„Inovirajte omladinski rad, inovirajte društvo!”

 

 


Pozivamo vas da zajedno sa nama inovirate društvo kroz inovacije u omladinskom radu.

 

Od 14. do 17.07.2019. godine u Ekološkom centru „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima, organizujemo hakaton na temu inovacija u omladinskom radu i obrazovanju mladih za mir.

 

Šta je hakaton?

 

Na hakatonu želimo da okupimo omladinske radnike/ce i druge stručnjake/inje koje rade sa mladima, a naročito one čiji je rad usmeren na izgradnju mira, prevenciju diskriminacije, ljudska prava i slično, i spojimo ih sa mladim stručnjacima iz oblasti internet tehnologija, kako bi zajednički kreirali inovativna rešenja u omladinskom radu. Nakon teorijskog i iskustvenog osvrta na temu hakatona, uslediće 48 sati rada u timovima koji će zajednički raditi na idejama koje treba da spoje informacione tehnologije, omladinski rad i mirovno obrazovanje. Poslednjeg dana će svi timovi predstavljati svoje ideje pred žirijem, koji će izabrati pobednike.

 

Zašto hakaton?

Kroz ovu formu rada želimo da podstaknemo saradnju između stručnjaka i praktičara u radu sa mladima i IT stručnjaka kako bi zajednički kreirali rešenja prilagođena mladima i njihovim potrebama. Očekujemo da će timovi razviti različite aplikacije, koje će biti primenljive u radu sa mladima na teme izgradnje mira, kulture nenasilja, prevencije diskriminacije i poštovanja ljudskih prava. Ova IT rešenja mogu biti kreirana za različite platforme i operativne sisteme i moraju biti dostupna praktičarima i mladima bez novčane nadoknade.

 

Ko može da učestvuje?

 

Omladinski radnici i radnice, omladinski lideri i liderke sa iskustvom rada na mirovnom obrazovanju, programima koji podstiču kulturu nenasilja, prevenciju diskriminacije, zaštitu i poštovanje ljudskih prava među mladima;

IT stručnjaci, web dizajneri, UI/UX dizajneri koji su motivisani da daju doprinos u kreiranju onlajn alata za primenu u obrazovanju za izgradnju mira, omladinskom radu i radu sa mladima;

Stručnjaci na svim poljima koji praktikuju rad sa mladima i za mlade.

Učesnicima/cama će biti obezbeđena mentorska podrška.

 

Kako se prijaviti?

 

Svi zainteresovani  mogu popuniti onlajn prijavu na sledećem linku. Prijave je potrebno popuniti najkasnije do 07.07.2019. godine u 23h. Nakon isteka roka komisija sastavljena od pretstavnika partnerskih organizacija izvršiće selekciju učesnika/ca. Svi odabrani učesnici biće obavešteni najkasnije do 10.07.2019. godine sa poslatom agendom i potrebnim informacijama za učešće. Troškovi učešća na Hakatonu su pokriveni od strane organizatora (putni troškovi, ishrana, smeštaj).

 


Hakaton realizuje Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream sa partnerima Centrom za kulturu i obrazovanje Sonta, Ivana Volf pr Agencijom za obrazovanje Novi Sad i Ekonomsko-trgovinskom školom Požarevac. Hakaton se realizuje u sklopu projekta „Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!”, koji je deo projekta „Podeljena prošlost, zajednička budućnost!”, koga realizuje OKC Banja Luka, uz podršku Evropske Unije.

 


Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati projekti tim na: radionica@urbanstream.co.rs.

Više informacija o projektu „Innovative youth work, innovative society!” možete naći na sajtu

http://urbanstream.co.rs/ .

Više informacija o projektu „Divided past, joint future” možete naći na društvenim mrežama:

web http://jointfuture.org/

Facebook https://www.facebook.com/JOINTFUTURE/

Twitter https://twitter.com/_jointfuture

Instagram https://www.instagram.com/peace_joint_future/

 

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.