Inicijalni sastanak projekta “Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!”

U Novom Sadu je 1. juna 2019. godine održan početni sastanak u okviru projekta „Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!“. Sastanku su prisustvovali predstavnici vodeće i partnerskih organizacija: Urban StreamPožarevac, Центар за културу и образовање Сонта, Ivana Volf pr Agencija za obrazovanje Novi Sad i Ekonomsko - trgovinska škola Požarevac.
Na sastanku se razgovaralo o edukaciji za izgradnju mira, omladinskom radu i radu sa mladima u Srbiji, najčešće korišćenim metodama rada sa mladima, temama Hakatona u okviru ovog projekta, kao i budućim aktivnostima. Postignuti su sporazumi o obavezama i odgovornostima, kao i o narednim koracima.
Osnovni cilj ovog projekta je inovirati omladinski rad zasnovan na obrazovanju za izgradnju mira kao sredstvo za dalje procese pomirenja između konfliktnih regija i društava na svim nivoima u Srbiji i unaprediti njegovo društveno prepoznavanje među mladima, online i offline. Specifični ciljevi su: stvaranje prostora za omladinski rad koji se zasniva na obrazovanju za izgradnju mira i jačanje tog posebnog tipa omladinskog rada u Srbiji; pristupačnost omladinskog rada i njegovih rezultata zasnovanih na obrazovanju za izgradnju mira mladim ljudima, kroz inovacije i digitalizaciju; povećanje vidljivosti omladinskog rada na osnovu obrazovanja za izgradnju mira i njegovih inovativnih praksi i rešenja putem online kampanje.
Projekat se sprovodi u okviru projekta „Divided past, joint future!“, koji finansira EU, a OKC Banja Luka je vodeći aplikant. Više informacija o ovom projektu možete pronaći na društvenim mrežama: web http://jointfuture.org/Facebook https://www.facebook.com/JOINTFUTURE/ Twitter https://twitter.com/_jointfuture Instagram https://www.instagram.com/peace_joint_future/ #IYWIS #OmladinskiRad #inovacije #društvo #EdukacijaZaIzgradnjuMira#DigitalneTehnologije #IT #PeaceBuilding #Society #YouthWork#DigitalInnovations

Kreativno-zabavna radionica za mlade