PRIPREMA ZA POLAGANJE MALE MATURE

1455014153760U toku je priprema za polaganje male mature. priDRUŽITE nam SE i na vreme spremite za upis u srednju školu. KARIJERNO SAVETOVANJE kao vid podrške u odlučivanju za srednjoškolsko usmerenje sprovodi se u Urban Stream-u, kroz grupni i individualni rad. Informišite se na vreme koje mogućnosti postoje za vas. pedagoške radionice

Kreativno-zabavna radionica za mlade