Kreativna edukacija

Naši drugari sa Kreativnih radionica uče, druže se, stvaraju i pevaju pesmice. Radionice se realizuju u okviru projekta Društveno-kreativne edukacije "priDRUŽI SE i ti!", koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, u okviru konkursa za finansiranj i sufinansiranje programa i projekata NVO i udruženja od javnog interesa za Grad Požarevac. Partenri na projektu su sve osnovne škole iz Požarevca, kao i Centar za socijalni rad. priDRUŽITE SE i vi našim KREATIVNIM AVANTURAMA.

Kreativno-zabavna radionica za mlade