“The Heartbeat rhythm” – Muzičko-dramska sekcija

Mladi su osnova razvoja, pokretačka snaga društva i neiskorišćeni potencijal koji zahteva potporu i podršku radi sopstvenog osnaživanja, ispoljavanja i realizacije kao pojedinca, radi dobrobiti društva. Oni treba aktivno da doprinose izgradnji i negovanju društvenih vrednosti i kreiranju kulturne klime svoje zajednice. U svrhu ostvarivanja gore navedenih ciljeva, Urban Stream organizuje: - Muzičko-dramsku sekciju u realizaciji profesorke Maje Cvetković. Obrađivaće se pevanje, muzička teorija i scenski nastup kao pratnja muzičkim numerama. U okviru ove sekcije sprovešće se završna priredba "The Heartbeat rhythm" na kojoj će učesnici sekcije predstaviti svoj rad. priDruži se i ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade