Volonterizam i aktivizam mladih

05.12. се као и сваке године обелеава Међунаодни дан волонтера. Генерална скупштина Уједињених нација је 1985. године прогласила 5. децембар за Међународни дан волонтера, као подсећање на дан када је 1970. године створен Програм УН за волонтере.

Волонтеризам се највише промовише у организацијама цивилних друштава, удружењима младих и за младе. Поред тога што знају да раде за добробит других, појединца, групе или заједнице, млади волонтери имају могућност да  добију нова искуства, знања и вештине и да остваре нова пријатељства и познанства, као и да искористе могућност усавршавања у одрђеној области, личног и социјалног оснаживања.

Од почетка оснивања Урбан Стреам за једну од приоритетних области деловања има активизам и волонтеризам младих. У тој области деловања креира различите програме и пројекте за младе, где они учествују од осмишљавања, преко реализације, промотивних активности, сарадње са институцијама, до завршних.

Посебну захвалност дугујемо свим младим волотерима, који су својим несебичним учешћем, енергијом и активизмом дали допринос на реализацији свих пројектних активности, од креирања представа, организовања и спровођења истраживања, преко промоције, ангажовања других младих, до реализације обука, радионица, трибина и завршног догађаја.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.