priDRUŽITE nam SE!

priDRUŽITE nam SE u Kreativnim avanturama, istraživanju talenata, sklonosti i interesovanja, zabavnim i kreativnim metodama učenja i rada. Dođite da se zajedno igramo maštom, rečima i bojama.

Kreativno-zabavna radionica za mlade