Kreativni stav

Program Kreativni stav je kreiran u svrhu sprovođenja kreativnog stvaralaštva dece i mladih, sa ciljem razvijanja veština, sklonosti i talenata bilo koje vrste.

Ciljevi programa su podsticanje kreativnog izražavanja kroz radionice i sekcije, zasnovanog na interesima i sklonostima dece i mladih i njihovim potrebama, pospešivanje konzumiranja kulturnih sadržaja, kreiranje kulturnih sadržaja putem javnih prezentacija, edukacija o pojedinim metodama i tehnikama kreativnog izražavanja.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.