Kreativni stav

Program Kreativni stav je kreiran u svrhu sprovođenja kreativnog stvaralaštva dece i mladih, sa ciljem razvijanja veština, sklonosti i talenata bilo koje vrste. Ciljevi programa su podsticanje kreativnog izražavanja kroz radionice i sekcije, zasnovanog na interesima i sklonostima dece i mladih i njihovim potrebama, pospešivanje konzumiranja kulturnih sadržaja, kreiranje kulturnih sadržaja putem javnih prezentacija, edukacija o pojedinim metodama i tehnikama kreativnog izražavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade