Čokoladno druženje

Nakon dva meseca sprovođenja različitih radionica, akcija, sastanaka, druženja i ostalih aktivnosti omladinskog rada, obuka "Prvi stepenik do zaposlenja", u kojoj su učestvovali učenici VII razreda osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Požarevca je uspešno završena. U okviru obuke učesnici su imali prilike da pređu određene teme i oblasti:
 • neformalno obrazovanje i omladinski rad
 • komunikacione veštine i asertivni govor
 • konflikti i načini reagovanja u konfliktnim situacijama
 • principi nediskriminacije i ljudska prava
 • veštine prezentacije i javni nastup
 • komunikacija sa medijima i korišćenje društvenih mreža
 • kreiranje kampanje i organizovanje aktivnosti
 • javne akcije i aktivizam
 • volonterizam i volonterski rad
 • upoznavanje sa ustanovama i zanimanjima
 • upoznavanje sa srednjim školama i usmerenjima
 • ispitivanje sklonosti i interesovanja
 • društvene igre u službi omladinskog rada
 • korišćenje moderne tehnologije
Sve aktivnosti imale su za cilj da učenicima završnih razreda osnovne škole pomognu da lakše odaberu srednjoškolsko usmerenje, što će kasnije dovesti do odabira zaposlenja u domenu svog usmerenja.  Aktivnosti su bile usmerene na sticanje kako ličnih i socijalnih, tako i praktičnih veština, upoznavanje i informisanje mladih. Voditeljka ovog druženja bila je Maja Marić iz udruženja za mlade ‪#‎UrbanStream‬.
Obuku sprovodi Udruženje građana “Šansa” u partnerstvu sa osnovnom školom “Desanka Maksimović” i udruženjem za mlade “Urban Stream”. Aktivnosti su deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi‪ #‎NAPOR‬Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada u okviru projekta “Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka – dopunjeno izdanje”, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. ‪#‎ZnasMeZnasGde‬

Kreativno-zabavna radionica za mlade