Obrazovanje za mir

  Da li ste se susreli sa obrazovanjem za mir? Da li zante šta predstavlja?
Pratite naš projekat i pokušaćemo da vam približimo temu kulture mira.

"Inovativni omladinski rad, inovativno društvo" se sprovodi u sklopu projekta "Divided past, joint future",,, koji realizuje OKC Banja Luka, uz podršku Evropske unije. . .
#IYWIS #PeaceBuilding #itinnovation #YouthWork#ObrazovanjeZaMir

Kreativno-zabavna radionica za mlade