Kreativno leto u gradu 2018.

U okviru letnjeg programa “Pod sjajem zvezda”, koji se realizuje u Požarevcu, Urban Stream sprovodi projekat “Kreativno leto u gradu”.

Projekat ima za cilj animiranje dece i mladih u toku letnjih meseci na kreativno izražavanje i stvaralaštvo, kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u večernjim satima.

U planu je realizacija radionica likovne i primenjene umetnosti, koje će se sprovoditi 2 puta nedeljno u centru grada, kao i radionice – fabrika bajki. 
Radionica – Fabrika bajki
Realizacija ciljeva:
– U improvizovanom objektu na gradskom trgu naši iskusni bajkočitači bi okupljali decu-prolaznike i čitali im bajke. Prioritet bi imale srpske bajke sakupljene od Vuka Stefanovića Karadžića, ali bi, kada apetiti za bajkama prevaziđu ovu knjigu, posegnuli za autorskim bajkama Grozdane Olujić, Stevana Raičkovića i ostalih naših autora. Ukoliko konsenzusom tako izglasamo, u obzir bi došle i bilo koje Andersenove ili Grimove bajke, kao i bajke po izboru dece.
– Bajke mogu biti čitane u celosti ili u delovima, mogu biti dorečene ili nedorečene, izmaštane na licu mesta. Ne želimo decu da ograničavamo da ne bi izašli iz okvira bajkovitosti.
– Razgovor o sadržaju može biti frontalni, grupni, u parovima ili pojedinačni, a interpretacija je zamišljena kroz likovne, literarne i dramske radionice, što će većma biti uslovljeno starosnom i kognitivnom strukturom dece.
– Zajednički radovi ovih radionica mogu da rezultuju izložbom, dramskim prikazom ili knjigom autorskih bajki malih požarevačkih pisaca.

Likovno-kreativne radionice biće sprovođene u periodu od 2 sata, od 20 do 22 sata kada je šetalište u gradu najposećenije.
Radionice će voditi saradnci udruženja, uz pomoć 30 volontera. Cilj je aktivirati i okupiti decu i mlade koji provode popodnevne sate u gradu i ponuditi im kvalitetne sadržaje, kulturne, kreativne i zabavne.
Obzirom da je šetalište u periodu od 19-22 časa puno mladih roditelja, želimo da im pomognemo time što će deca moći besplatno dva puta nedeljno da učstvuju u kreativnim avanturama koje ćemo osmisliti i realizovati.

Radionice će biti tematski određene i u skladu sa tim podržane od strane saradnika i volontera.

SVE RADIONICE SU BESPLATNE.

Projekat se sprovodi u sklopu finansiranja projekata u kulturi za 2018. godinu, uz podršku Grada Požarevca.

Dođite da zajedno provedemo Kreativno leto u gradu!

#KLG18 #priDRUŽIseITI!

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.