Kreativno leto u gradu 2018.

U okviru letnjeg programa "Pod sjajem zvezda", koji se realizuje u Požarevcu, Urban Stream sprovodi projekat "Kreativno leto u gradu". Projekat ima za cilj animiranje dece i mladih u toku letnjih meseci na kreativno izražavanje i stvaralaštvo, kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u večernjim satima. U planu je realizacija radionica likovne i primenjene umetnosti, koje će se sprovoditi 2 puta nedeljno u centru grada, kao i radionice – fabrika bajki.  Radionica – Fabrika bajki Realizacija ciljeva: - U improvizovanom objektu na gradskom trgu naši iskusni bajkočitači bi okupljali decu-prolaznike i čitali im bajke. Prioritet bi imale srpske bajke sakupljene od Vuka Stefanovića Karadžića, ali bi, kada apetiti za bajkama prevaziđu ovu knjigu, posegnuli za autorskim bajkama Grozdane Olujić, Stevana Raičkovića i ostalih naših autora. Ukoliko konsenzusom tako izglasamo, u obzir bi došle i bilo koje Andersenove ili Grimove bajke, kao i bajke po izboru dece. - Bajke mogu biti čitane u celosti ili u delovima, mogu biti dorečene ili nedorečene, izmaštane na licu mesta. Ne želimo decu da ograničavamo da ne bi izašli iz okvira bajkovitosti. - Razgovor o sadržaju može biti frontalni, grupni, u parovima ili pojedinačni, a interpretacija je zamišljena kroz likovne, literarne i dramske radionice, što će većma biti uslovljeno starosnom i kognitivnom strukturom dece. - Zajednički radovi ovih radionica mogu da rezultuju izložbom, dramskim prikazom ili knjigom autorskih bajki malih požarevačkih pisaca.
Likovno-kreativne radionice biće sprovođene u periodu od 2 sata, od 20 do 22 sata kada je šetalište u gradu najposećenije. Radionice će voditi saradnci udruženja, uz pomoć 30 volontera. Cilj je aktivirati i okupiti decu i mlade koji provode popodnevne sate u gradu i ponuditi im kvalitetne sadržaje, kulturne, kreativne i zabavne. Obzirom da je šetalište u periodu od 19-22 časa puno mladih roditelja, želimo da im pomognemo time što će deca moći besplatno dva puta nedeljno da učstvuju u kreativnim avanturama koje ćemo osmisliti i realizovati. Radionice će biti tematski određene i u skladu sa tim podržane od strane saradnika i volontera. SVE RADIONICE SU BESPLATNE. Projekat se sprovodi u sklopu finansiranja projekata u kulturi za 2018. godinu, uz podršku Grada Požarevca. Dođite da zajedno provedemo Kreativno leto u gradu! #KLG18 #priDRUŽIseITI!

Kreativno-zabavna radionica za mlade