Osnivanje

Na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 05.03.2015. god., u Požarevcu, osnovano je nevladino, neprofitno UDRUŽENJE Kreativno-zabavna radionica za mlade "Urban Stream". Osnivači udruženja su Maja Marić, Dalibor Marić, Ankica Nikolić i Nenad Jovanović. Udruženje se osniva na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblastima kulture, edukacije, informisanja, neformalnog obrazovanja, kreativnog izražavanja, socijalizacije, aktivizma, društvene inkluzije, mobilnosti, sporta, zdravlja i blagostanja dece i mladih, zaštite životne sredine. Ciljevi, usmereni na pravilan razvoj i odrastanje dece i mladih, koje Udruženje ostvaruje su: unapređenje bezbednosti dece i mladih, pružanje sigurnog prostora za vanškolske aktivnosti i međusobno druženje, motivisanje ka aktivnom i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, podsticanje međusobne komunikacije, socijalizacije, tolerancije, ravnopravnosti; podsticanje kreativnog izražavanja i stvaralaštva kroz radionice, kulturne participacije na lokalnom i širem nivou, zasnovane na interesima i sklonostima dece i mladih i njihovim potrebama, pospešivanje konzumiranja kulturnih sadržaja,  kreiranje kulturnih sadržaja putem javnih prezentacija, edukacija o pojedinim metodama i tehnikama kreativnog izražavanja; sprovođenje aktivnosti neformalnog obrazovanja putem obuka, seminara, treninga, sticanje znanja i veština usklađenih sa potrebama ličnog i društvenog razvoja, podrška i pomaganje deci i mladima da dostignu svoje potencijale, povećanje njihove pismenosti, stepena primenjivosti znanja, povećan vaspitni uticaj na decu i mlade, razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija; informisanje i savetovanja dece i mladih o važnim temama za njihov razvoj putem tribina i tematskih okupljanja, informalno učenje i sticanje stavova i vrednosti potrebnih za lični i društveni razvoj, podrška deci i mladima u njihovom razvoju i razvojnom procesu i povećanje svesti o njihovom značaju i društvenoj ulozi, podrška za razvijanje bezbednosne kulture mladih i ponašanje u rizičnim životnim situacijama;

sprovođenje sportskih sekcija radi poboljšanja fizičke spremnosti i sposobnosti dece i mladih, stvaranje zdravih i pozitivnih navika i stilova života kod dece i mladih, negovanje kulture zdravlja, informisannje o faktorima rizika i rizičnom ponašanju;

učestvovanje u zaštiti životne sredine, podsticanje mobilnosti putem izleta, povezivanje sa ostalim udruženjima i učešće u društvenim tokovima zajednice. Misija Udruženja je da kroz kreiranje i realizaciju raznovrsnih projekata, programa i aktivnosti motiviše mlade na pravilan razvoj, sticanje znanja, veština, stavova i vrednosti i dostizanje svojih najviših potencijala, kao i da doprinese njihovom kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena i zdravijim stilovima života.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade