Komunikacija i komunikacione veštine

ODRŽANA RADIONICA O KOMUNIKACIJI, AKTIVNOM SLUŠANJU I ASERTIVNOM GOVORU  U osnovnoj školi “Desanka Maksimović” iz Požarevca održana je radionica o Komunikaciji, aktivnom slušanju i asertivnom govoru. Učestvovalo je 12 učenika VII razreda osnovne škole. Radionicu je vodila Maja Marić. Cilj radionice: Komunikacija, zašto je važna. Asertivni govor. Aktivno slušanje. Na radionici su učesnici učili o komunikaciji, elementima procesa komunikacije, kanalima komunikacije i šumu u komunikaciji. U cilju praktičnog upoznavanja sa naučenim, sprovedene su vežbe i različite metode učenja o okomunikaciji. Takođe su uvežbavane veštine verbalne i neverbalne komunikacije, primenom različitih metoda. Principe asertivnog govora, elemente i praktičnu primenu učesnici su vežbali kroz metog uloga. Aktivno slušanje je trenirano pomoću crtanja geometrijskih figura. Sve ove metode rada imaju za cilj da približe teme Komunikacije, asertivnog govora i aktivnog slušanja deci i mladima osnovnoškolskog uzrasta, i nauče ih praktičnoj primeni u realnim, svakodnevnim situacijama. Radionica je deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“, i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje.
#ZnasMeZnasGde

Kreativno-zabavna radionica za mlade