Category: Aktivizam

Vršnjačka edukacija

Danas smo sa učenicima đačkog parlamenta osnovne škole “Vuk Karadžić” razgovarali o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji. Da li je diskriminatorno postupanje zakonom zabranjeno…

Edukacija učeničkog parlamenta

Razgovaramo sa učenicima đačkog parlamenta @poljo_skola_pozarevac o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji. Kako ih prepoznati, kako reagovati i kome se obratiti. Sa nama je stručni saradnik @farmasi_sanja_pozarevac,…

Radionica o diskriminaciji

Radionica o diskriminaciji u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u sklopu projekta “Imam samo jednu kožu”, koju su vodile eukatorke UrbanStream-a @aciicka i @iisidorag sa učenicima đačkog parlamenta…

#OmladinskiRadZaBoljiGrad

Danas smo bili na sastanku u sklopu kampanje #OmladinskiRadZaBoljiGrad koju je proteklih par meseci sprovodio @napor_savez u saradnji sa organizacijama članicama, radi promocije omladinskog rada među mladima…

Load More
Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.