Stereotipi i predrasude-kuda vode?

Aktivizam, Edukacija, Volonteri, Vršnjačka podrška

Nastavljamo edukaciju mladih kroz radionice o diskriminaciji, stereotipima i predrasudama.
Danas smo razgovarali sa učenicima srednje Medicinske škole iz Požarevca o tome kako nastaju stereotipi i predrasude, kako nastaje diskriminacija i kako je prepoznati? Kako takvo postupanje utiče na one prema kojima se čini? Da li je u redu generalizovati svoje stavove bez poznavanja ličnih karakteristika pojedinca?
U razgovoru sa učenicima došli smo do zajedničkog zaključka da ljude treba procenjivati na osnovu njihovih kompetencija i kvaliteta, a ne na osnovu stereotipa ili predrasuda.

Sa učenicima su razgovarali @sent.marra
i Vlada Bošković.

Hvala na aktivnom učešću i zajedničkom radu na poboljšanju ličnih i socijalnih veština.
.
.
Edukacija đaka Učeničkih parlamenata se sprovodi u sklopu projekta “Imam samo jednu kožu!”, u saradnji sa svim srednjim školama, uz podršku Grada Požarevca. .
.
#diskriminacija #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija #IS1K #stereotipi#predrasude

 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *