TxeONA – OsNAžena hrabra autentična

Neravnoteža između ponude i potražnje na tržištu rada karakteristična je za zemlje u tranziciji. To predstavlja neusklađenost između strukture ponude i potražnje za radom u smislu zanimanja i obrazovanja, kvalifikacija ili veština i kompetencija. Ne-sinhronizacija između ekonomije i obrazovanja jedan je od segmenata karakteristika nezaposlenih obrazovnih profila, drugi je neformalno obrazovanje koje ostaje izvan sistema – kvalifikacije stečene na ovaj način ne vrednuju se prilikom zapošljavanja. Pošto su srednje stručne škole u ​​reformama ostale prilično po strani uvođenje preduzetničkog učenja kao ključne profesionalne kompetencije, sa redovnim školskim sistemom, ovaj problem će se nastaviti razvijati. Obrazovni sistem nije često u skladu sa novim zahtjevima ekonomije, te da je neophodno naporno raditi na približavanju ekonomije i ponude obrazovnih programa.


Privatni preduzetnici, samozaposleni u ukupnom broju zaposlenih u Braničevskom okrugu zastupljeni su sa 31,1%, dok je 68,9% zaposlenih angažovano u preduzećima, zadrugama, institucijama i organizacijama. U Požarevcu je ovaj odnos nepovoljniji za privatne preduzetnike, tako da čine 25% ukupne zaposlenosti u gradu, dok u preduzećima, ustanovama i organizacijama čine 75%. U ovom projektu obezbedićemo preduzetničku obuku, kojom će učesnice steći osnovne preduzetničke veštine, upoznati se sa osnovama preduzetništva i započeinjanja sopstvenog biznisa.


Učešće mladih nezaposlenih lica do 29 godina u periodu 2011-2016. za grad Požarevac je oko 30%, dok je procenat nezaposlenih žena u ukupnom broju nezaposlenih u ovom periodu od 46% do 59%. Možemo videti potrebu mladih za daljnjim obrazovanjem ili savetovanjem o karijeri, naročito mladih žena. Ključni problemi identifikovani u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje grada Požarevca za 2017. godinu su: Trend rasta ukupne nezaposlenosti – Trend opšteg pada zaposlenosti – Nerazvijena poslovna infrastruktura – Nedovoljna podrška za angažovanje postojećih resursa u zajednici (npr. Biznis incubator) – Nedovoljno razvijeni kapaciteti na nivou lokalne zajednice za kreiranje i sprovođenje politike zapošljavanja – Visok nivo učešća žena u ukupnoj evidenciji nezaposlenosti – Udeo starijih od 45 godina u ukupnoj nezaposlenoj populaciji se povećava. – Nedovoljna radna mesta za osobe sa invaliditetom. – Neadekvatna kvalifikacija nezaposlenih lica.


Imajući u vidu činjeničnu situaciju koja je istaknuta u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja žena, Nacionalnoj strategiji za unapređenje položaja žena, Strategiji ruralnog razvoja i istraživanju koje sprovodi Uprava za rodnu ravnopravnost (osnovana pri Ministarstvu rada i socijalne politike) kod žena u ruralnim područjima kao pomoćnim članovima domaćinstva, žene u ruralnim područjima spadaju u dvostruko diskriminisane osobe: na osnovu pola i na osnovu položaja koji zauzimaju kao pomoćni članovi domaćinstva, kao i zbog pristupa društvenim resursima. U tom smislu, podrška preduzetničkim aktivnostima žena, posebno podrška socijalnom preduzetništvu, jedna je od prioritetnih aktivnosti predloženih u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Grada Požarevca.


 

Projekat “TxeONA – OsNAžena hrabra autentična” sprovodi “Urban Stream” u partnerstvu sa udruženjem “Veles -Vladičin Han”, u sklopu projekta “#WeB4YESWestern Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support”, kojim koordinira „Beogradska otvorena škola“, a finansiran je od strane Evropske unije. Više o projektu možete naći na:

https://www.facebook.com/web4yes/
https://www.instagram.com/web4yes/

 


 

 


Sadržaj posta je isključivo odgovornost Urban Stream-a i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije.

 

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.