TxeONA – OsNAžena hrabra autentična

Neravnoteža između ponude i potražnje na tržištu rada karakteristična je za zemlje u tranziciji. To predstavlja neusklađenost između strukture ponude i potražnje za radom u smislu zanimanja i obrazovanja, kvalifikacija ili veština i kompetencija. Ne-sinhronizacija između ekonomije i obrazovanja jedan je od segmenata karakteristika nezaposlenih obrazovnih profila, drugi je neformalno obrazovanje koje ostaje izvan sistema - kvalifikacije stečene na ovaj način ne vrednuju se prilikom zapošljavanja. Pošto su srednje stručne škole u ​​reformama ostale prilično po strani uvođenje preduzetničkog učenja kao ključne profesionalne kompetencije, sa redovnim školskim sistemom, ovaj problem će se nastaviti razvijati. Obrazovni sistem nije često u skladu sa novim zahtjevima ekonomije, te da je neophodno naporno raditi na približavanju ekonomije i ponude obrazovnih programa.
Privatni preduzetnici, samozaposleni u ukupnom broju zaposlenih u Braničevskom okrugu zastupljeni su sa 31,1%, dok je 68,9% zaposlenih angažovano u preduzećima, zadrugama, institucijama i organizacijama. U Požarevcu je ovaj odnos nepovoljniji za privatne preduzetnike, tako da čine 25% ukupne zaposlenosti u gradu, dok u preduzećima, ustanovama i organizacijama čine 75%. U ovom projektu obezbedićemo preduzetničku obuku, kojom će učesnice steći osnovne preduzetničke veštine, upoznati se sa osnovama preduzetništva i započeinjanja sopstvenog biznisa.
Učešće mladih nezaposlenih lica do 29 godina u periodu 2011-2016. za grad Požarevac je oko 30%, dok je procenat nezaposlenih žena u ukupnom broju nezaposlenih u ovom periodu od 46% do 59%. Možemo videti potrebu mladih za daljnjim obrazovanjem ili savetovanjem o karijeri, naročito mladih žena. Ključni problemi identifikovani u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje grada Požarevca za 2017. godinu su: Trend rasta ukupne nezaposlenosti - Trend opšteg pada zaposlenosti - Nerazvijena poslovna infrastruktura - Nedovoljna podrška za angažovanje postojećih resursa u zajednici (npr. Biznis incubator) - Nedovoljno razvijeni kapaciteti na nivou lokalne zajednice za kreiranje i sprovođenje politike zapošljavanja - Visok nivo učešća žena u ukupnoj evidenciji nezaposlenosti - Udeo starijih od 45 godina u ukupnoj nezaposlenoj populaciji se povećava. - Nedovoljna radna mesta za osobe sa invaliditetom. - Neadekvatna kvalifikacija nezaposlenih lica.
Imajući u vidu činjeničnu situaciju koja je istaknuta u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja žena, Nacionalnoj strategiji za unapređenje položaja žena, Strategiji ruralnog razvoja i istraživanju koje sprovodi Uprava za rodnu ravnopravnost (osnovana pri Ministarstvu rada i socijalne politike) kod žena u ruralnim područjima kao pomoćnim članovima domaćinstva, žene u ruralnim područjima spadaju u dvostruko diskriminisane osobe: na osnovu pola i na osnovu položaja koji zauzimaju kao pomoćni članovi domaćinstva, kao i zbog pristupa društvenim resursima. U tom smislu, podrška preduzetničkim aktivnostima žena, posebno podrška socijalnom preduzetništvu, jedna je od prioritetnih aktivnosti predloženih u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Grada Požarevca.
  Projekat "TxeONA - OsNAžena hrabra autentična" sprovodi "Urban Stream" u partnerstvu sa udruženjem "Veles -Vladičin Han", u sklopu projekta "#WeB4YESWestern Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support”, kojim koordinira „Beogradska otvorena škola“, a finansiran je od strane Evropske unije. Više o projektu možete naći na: https://www.facebook.com/web4yes/ https://www.instagram.com/web4yes/  
   
Sadržaj posta je isključivo odgovornost Urban Stream-a i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije.  

Kreativno-zabavna radionica za mlade