Društveno-kreativna edukacija “priDRUŽI SE i ti!”

Socijalna inkluzija dece i mladih iz osetljivih grupa

  Udruženje za mlade "Urban Stream" uz podršku grada Požarevac, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Požarevac, o.š. "Desanka Maksimović", o.š "Dositej Obradović", o.š. "Sveti Sava", o.š. "Vuk Karadžić" i o.š. "Kralj Aleksandar I", od septembra do decembra 2016. godine sprovodi projekat socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa, Društveno-kreativna edukacija "priDRUŽI SE i ti!". Projekat ima za cilj uključivanje dece i mladih iz osetljivih grupa u društveno-kreativne, edukativne i kulturno-obrazovne aktivnosti, koje će doprineti njihovom ličnom i socijalnom razvoju i poboljšanju kvaliteta odrastanja. Postoji veliki broj dece i mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti, a najčešći uzroci su loši ekonomski i socijalni statusi dece i mladih. Deca i mladi su najviše izloženi riziku od siromaštva posle socijalnih transfera (30%) u odnosu na ostale starosne grupe (NSM 2015-2025.). Usled toga često nisu u mogućnosti da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima. Ovim projektom želimo da pružimo jednake šanse svoj deci i mladima da se bave aktivnostima kojima žele. U sklopu projekta vršiće se i senzibilisanje javnosti za odlike i mogućnosti dece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, kao i edukacija vršnjaka, kroz javnu prezentaciju, medijsku prezentaciju, vršnjačku edukaciju, otvorenu tribinu i završnu izložbu. Radionice će se realizovati u prostoru udruženja "Urban Stream", kao i na otvorenom. Tribina će biti organizovana u školi "Kralj Aleksandar I", dok će se edukacija vršnjaka i vršnjačka podrška odvijati u svim osnovnim školama, partnerima na projektu. Ovaj projekat se sprovodi u sklopu finansiranja i sufinansiranja projekata/programa NVO i udruženja od javnog interesa za grad Požarevac, za 2016. godinu.  

Kreativno-zabavna radionica za mlade