Društveno-kreativna edukacija “priDRUŽI SE i ti!”

Socijalna inkluzija dece i mladih iz osetljivih grupa

 

Udruženje za mlade “Urban Stream” uz podršku grada Požarevac, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Požarevac, o.š. “Desanka Maksimović”, o.š “Dositej Obradović”, o.š. “Sveti Sava”, o.š. “Vuk Karadžić” i o.š. “Kralj Aleksandar I”, od septembra do decembra 2016. godine sprovodi projekat socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa, Društveno-kreativna edukacija “priDRUŽI SE i ti!”.

Projekat ima za cilj uključivanje dece i mladih iz osetljivih grupa u društveno-kreativne, edukativne i kulturno-obrazovne aktivnosti, koje će doprineti njihovom ličnom i socijalnom razvoju i poboljšanju kvaliteta odrastanja.

Postoji veliki broj dece i mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti, a najčešći uzroci su loši ekonomski i socijalni statusi dece i mladih. Deca i mladi su najviše izloženi riziku od siromaštva posle socijalnih transfera (30%) u odnosu na ostale starosne grupe (NSM 2015-2025.). Usled toga često nisu u mogućnosti da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima. Ovim projektom želimo da pružimo jednake šanse svoj deci i mladima da se bave aktivnostima kojima žele.

U sklopu projekta vršiće se i senzibilisanje javnosti za odlike i mogućnosti dece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, kao i edukacija vršnjaka, kroz javnu prezentaciju, medijsku prezentaciju, vršnjačku edukaciju, otvorenu tribinu i završnu izložbu.

Radionice će se realizovati u prostoru udruženja “Urban Stream”, kao i na otvorenom. Tribina će biti organizovana u školi “Kralj Aleksandar I”, dok će se edukacija vršnjaka i vršnjačka podrška odvijati u svim osnovnim školama, partnerima na projektu.

Ovaj projekat se sprovodi u sklopu finansiranja i sufinansiranja projekata/programa NVO i udruženja od javnog interesa za grad Požarevac, za 2016. godinu.

 

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.