Health&care

Na ovoj stranici možete čitati o pravilnom razvoju tinejdžera i svim aspektima koji do njega dovode. Podsetimo se šta nas čini zdravima i sposobnim da obavljamo sve aktivnosti u toku dana. Pravilna ishrana, dobar san, fizičke aktivnosti, kontinuirana higijena i nega. Ipak, za tinejdžere je najvažnije usmeriti ih kako da vode srećan i ispunjen život, kako bi što manje bili pod stresom, koji je danas najčešći uzrok mnogih bolesti. Pomoći im da prebrode probleme sa kojima se suočavaju i podržati ih u njihovim nastojanjima i težnjama. Ovde dajemo mnoge korisne savete, kako o zdravlju, tako i lifestylu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade