Stvaranje mogućnosti, uključivanje i osnaživanje dece i mladih

U okviru svojih programa i projekata ove jeseni Urban Stream se bavi stvaranjem mogućnosti deci i mladima da učestvuju u kreativnim i edukativnim radionicama, kako bi poboljšali svoje potencijale, ispitivali sklonosti i interesovanja i kvalitetno provodili slobodno vreme. Takođe cilj radionica i obuka je socijalizacija dece i mladih, sticanje samopouzdanja i treniranje prezentcionih veština i javnog nastupa. U okviru projekta vrši se i ispitivanje bezbednosti mladih, bezbednosnog ponašanja i rizika, kroz vršnjačku podršku i aktivizam mladih. Želimo kao udurženje za mlade da kreiramo okruženje koje će podsticati decu i mlade na razvoj, druženje i bogaćenje svog znanja i iskustva.  Takođe želimo međusobno da učimo i zajednički kreiramo zajednicu koja će biti podržavajaća za ideje mladih i pružiti im potporu da te ideje realizuju. Veoma važan aspekt u našem radu je međusektorska saradnja i veoma nam je drago što veliki broj aktera omladinske politike i lokalnih organizacija i institucija prepoznaje značaj takvog rada. Svakako najveću snagu našeg rada čine sama deca i mladi koji učestvuju u kreiranju i realizaciji naših program i projekata. U tom cilju Urban Stream sprovodi programe i projekte:
  1. Socijalnu inkluzija dece i mladih iz osetljivih grupa Društveno-kreativna edukacija "priDRUŽI SE i ti!", uz podršku Grada Požarevca;
  2. Vršnjačku podršku, aktivizam mladih u bezbednosnim rizicima "Kaži i ti, jer TI smo MI!", u okviru projekta "MLADI SU ZAKON-braničevski i podunavski okrug", uz podršku resurs centra "Omladina JAZAS-a Požarevac" i finansiranje Ministarstva omladine i sporta;
  3. Obuku na sticanju ličnih, socijalnih i praktičnih veština "Znanja i veštine, oštrimo vrline", u partnerstvu sa osnovnom školom "Desanka Maksimović" iz Požarevca.
Dođite i priDRUŽITE SE našim nastojanjima da pružimo pozitivnu atmosferu, više mogućnosti i jednake šanse svoj deci i mladima da pravilno rastu i razvijaju se.

Kreativno-zabavna radionica za mlade