Iskustvo iz istraživačke stanice Petnica učenice osnovne škole Emilije Milenković

     Deca i mladi su osnova razvoja, pokretačka snaga društva i neiskorišćeni potencijal koji zahteva potporu i podršku radi sopstvenog osnaživanja, ispoljavanja i realizacije kao pojedinca, radi dobrobiti društva. Oni treba aktivno da doprinose izgradnji i negovanju društvenih vrednosti i razvoju svoje zajednice i učestvuju u kreiranju kulturne atmosfere svog grada i zemlje.

     Da bi to ostvarili neophodno je stimulisati ih na lični i socijalni razvoj kroz sticanje vrednosti, razvoj socijalnih veština i dostizanje sopstvenih potencijala, kao i ohrabrivanje dece i mladih da razviju kritičko mišljenje u odnosu na vlastito iskustvo i svet oko sebe. Tkođe ih treba ohrabriti na upoznavanje sa različitim metodama izražavanja, pomoći će im da istraže, ispolje i zadovolje svoja interesovanja, sklonosti i talente, samim tim izgrađujući samopoštovanje, samopouzdanje i sigurnost u sopstvenu vrednost i značaj, što doprinosi razvoju identiteta i osećaju nezavisnosti i intelektualne samostalnosti, kao i samokritičkog preispitivanja.

     Jedan od takvih programa za MLADE TALENTE sprovodi se u Istraživačkoj stanici Petnica (ISP), koja je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima.

Nekoliko puta tokom godine ISP organizuje i programe namenjene učenicima osnovnih škola – uglavnom završnih razreda.

ISP je poznata i po posebnim kursevima namenjenim nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Osnovni cilj ovih programa je upoznavanje nastavnika sa savremenim metodama i sadržajima u odgovarajućim oblastima i školskim predmetima.

Emilija Milenković, učenica VIII razreda osnovne škole “Vuk Karadžić” iz Požarevca, bila je učesnik Letnje naučne škole  u okviru programa koje nudi ISP. Danas smo u prostoru Urban Stream-a razgovarali sa njom o tom iskustvu, kao i o uobičajenim tinejdžerskim pričama.

12319303_1061924463837825_786924643_n Za početak Ema je navela da je to bilo nezaboravno iskustvo za nju. U toku dve nedelje upoznala je 80 učenika završnog razreda osnovne škole iz cele Srbije. Stekla je prijatelje koji imaju ista interesovanja i poglede na školu i učenje kao ona. Navodi da su nakon završetka Letnje naučne škole ostali u stalnom kontaktu i da nastavljaju druženje na različite načine, baveći se aktivnostima koje su ih na prvom mestu dovele u Petnicu.

12305729_1061924497171155_860309961_nTokom tog perioda imala je prilike da učestvuje u 14 različitih tematskih oblasti istraživanja, u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva i sl. kao i kroz rad različitih radionica (računari, fotografija, novine, muzika…), kao i druženju i šetnji po prelepom kraju mesta Petnica.  Na pitanje da li je bilo naporno, odgovara da je imala vremena i za druženje “na terasi”, obilazak biblioteke koja je opremljena mnogobrojnom stručnom literaturom, kao i za posetu kafiću u okviru centra, gde su u pauzama između predavanja svirali gitaru i pevali. Pored istraživačkih projekata u laboratorijama gde su sami sprovodili eksperimente, uz nadzor saradnika, Ema navodi da je atmosfera najviše doprinela da uživa u svim aktivnostima. Saradnici su učenici koji su već prošli različite aktivnosti u ISP-u, kao i studenti i asistenti na fakultetima. Bliski godinama i opuštenog, prijateljskog i partnerskog ponašanja, učinili su da se deca i mladi osete kao ravnopravni članovi istraživačkog tima. Na kraju Letnje naučne škole imali su zadatak da napišu završni seminarski rad, a naša Ema je odabrala temu “Dar i uzdarje”. Nesvakidašnje, kao i naša Ema.12305525_1061924517171153_867555261_n

Zanimalo nas ja kako je došla na ideju da se prijavi za Letnju naučnu školu u ISP-u, na šta Ema odgovara da je za Istraživačku stanicu Petnica čula od svoje tetke, koja je kao profesor radila u tom istraživačkom centru. Inače, nikakve informacije iz drugih izvora nije dobila. Sama se zainteresovala i prijavila na konkurs. Pošto ni mi nismo znali da Petnica ima programe namenjene učenicima osnovnih škola, sa velikim zadovoljstvom smo ugostili našu Emu, koja je rado podelila svoja znanja i iskustva o Petnici sa nama. Za kriterijum po kome se biraju učesnici Letnje naučne škole Ema kaže da je najbitnija volja učenika da učestvuje u programima koje ta stanica nudi, kao i zainteresovanost za naučno-istraživački rad van školskog programa. Takođe veoma je bitno da su učenici samostalni i sposobni da sami brinu o sebi tokom te dve nedelje trajanja Letnje naučne škole.

Pored priče o Letnjoj naučnoj školi, Ema nam je otkrila da učenje ne predstavlja problem za nju, jer lako pamti gradivo na časovima, kao i da ima dosta slobodnog vremena, koje voli da provodi družeći se ili čitajući knjige. Osvajala je mnoge diplome na takmičenjima, od kojih je najznačajnija treće mesto na Republičkom takmičenju iz istorije. Taj njen uspeh je prepoznao i grad Požarevac, kada je sa ostalim učenicima koji su postigli značajne rezultate na takmičenjima dobila godišnju nagradu. Omiljeni predmeti su joj istorija i biologija, nespojive nauke, koje, nada se, uspeće da spoji u svom kasnijem radu. Pored njih voli arheologiju, o kojoj se tek priprema da nauči mnogo.

Ovom pričom i iskustvom želeli smo da predočimo i drugim učenicima osnovnih škola, koji nisu čuli za Istraživačku stanicu Petnica, o mogućnostima i programima koje ona nudi, kao i da ih ohrabrimo da, poput Eme, sami tragaju za mogućnostima sopstvenog usavršavanja, proširivanja svojih vidika i sagledavanja sopstvenih mogućnosti, koje naša zemlja, a i širi region, nude.

Zahvaljujemo se našoj gošći, Emiliji Milenković, na iskustvu i informacijama koje nam je prenela i želimo joj još mnogo uspeha u učenju i radu i postignutim rezultatima na takmičenjima.

 

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.