Obuka edukatora

OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE O BEZBEDNOSNIM RIZICIMA MLADIH

             U okviru projekta „Kaži svoju priču“, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, radi daljeg usavršavanja za vršnjačku podršku mladima, sprovodi se Obuka prijavljenih kandidata.

Obuka obuhvata sledeće teme, radionice i edukacije:

  1. definisanje vršnjačke edukacije,
  2. OR, neformalno obrazovanje,
  3. komunikacija,
  4. konflikti,
  5. stereotipi, predrasude i diskriminacija,
  6. korišćenje modernih tehnologija u svrhu vršnjačke edukacije,
  7. kreiranje promocije bezbednosne kulture mladih,
  8. kreiranje časa vršnjačke edukacije, prezenovanje, javni nastup.

Radionice vodi: Maja Marić, koordinator programa Urban Stream-a.

Edukacije sprovode: Zoran Jović, menadžer Omladine JAZZAS-a Požarevac, Tijana Gligorijević, profesor informatike i računarstva, Sanja Novaković, pedagog, Petar Delić, potpredsednik UO KOMS-a.  Vršnjačku podršku pruža: Anđela Ivanović, učenica Požarevačke gimnazije.

Nakon prođene Obuke, učesnici će steći kompetencije da samostalno pružaju podršku svojim vršnjacima u bezbednosnim rizicima. Učesnici koji uspešno završe Obuku, dobiće sertifikate o pohađanju iste. Nakon završene Obuke, učenici će u svim školama organizovati sesije na teme bezbednosnih rizika mladih.

Obuka će se sprovesti kroz 8 termina, radionica i edukacija. Predviđeni period realizacije Obuke je dva meseca, novembar-decembar 2016. godine.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.