Obuka edukatora

OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE O BEZBEDNOSNIM RIZICIMA MLADIH              U okviru projekta „Kaži svoju priču“, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, radi daljeg usavršavanja za vršnjačku podršku mladima, sprovodi se Obuka prijavljenih kandidata. Obuka obuhvata sledeće teme, radionice i edukacije:
  1. definisanje vršnjačke edukacije,
  2. OR, neformalno obrazovanje,
  3. komunikacija,
  4. konflikti,
  5. stereotipi, predrasude i diskriminacija,
  6. korišćenje modernih tehnologija u svrhu vršnjačke edukacije,
  7. kreiranje promocije bezbednosne kulture mladih,
  8. kreiranje časa vršnjačke edukacije, prezenovanje, javni nastup.
Radionice vodi: Maja Marić, koordinator programa Urban Stream-a. Edukacije sprovode: Zoran Jović, menadžer Omladine JAZZAS-a Požarevac, Tijana Gligorijević, profesor informatike i računarstva, Sanja Novaković, pedagog, Petar Delić, potpredsednik UO KOMS-a.  Vršnjačku podršku pruža: Anđela Ivanović, učenica Požarevačke gimnazije. Nakon prođene Obuke, učesnici će steći kompetencije da samostalno pružaju podršku svojim vršnjacima u bezbednosnim rizicima. Učesnici koji uspešno završe Obuku, dobiće sertifikate o pohađanju iste. Nakon završene Obuke, učenici će u svim školama organizovati sesije na teme bezbednosnih rizika mladih. Obuka će se sprovesti kroz 8 termina, radionica i edukacija. Predviđeni period realizacije Obuke je dva meseca, novembar-decembar 2016. godine.

Kreativno-zabavna radionica za mlade