Category Archives: Link

O rodnoj ravnopravnosti

Danas smo sa mladom aktivistkinjom @sarma_svetinja razgovarali o rodnoj ravnopravnosti. Šta po nama predstavlja rodna ravnopravnost? Da li muškarci i žene jednako trpe rodno nasilje? Da li je u redu prihvatiti drugačije od sebe? Da li je isto kada nam se nešto ne dopada i to javno kažemo i kada nekog osuđujemo i uskraćujemo tuđa prava? O ovim i mnogim sličnim dilemama razgovarali smo sa učenicima srednjih škola, u sklopu projekta "Autentična - JAka!", koji podržava Grad Požarevac. #mladi #rodna #ravnopravnost #diskriminacija #edukacija #AutentičnaJaka

O aktuelni projektima Maja Marić

O projektima koji su u toku i koje planiramo u narednom periodu.
Predstavnica udruženja Maja Marić je govorila o neophodnosti uključivanja roditelju u rešavanje pitanja važnih za mlade, kojom će se udruženje baviti kroz projekat "Važno je! - sistemska rešenja za mlade", koji realizuje
NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
na nacionalnom nivou u okviru projekta "Zajedno za aktivno građansko društvo-ACT", finansiran od strane Vlade Švajcarske. Projekat realizuju dve organizacije, Helvetas Swiss Intercooperation i
Gradjanske Inicijative
.
Takođe o uključenosti mladih u aktivnostima udruženja kroz volontiranje, kao i kroz učešće u projektima. Kao i uslovima rada i sprovođenja projekta u trenutnoj situaciji pod okolnostima Kovid pandemije.
Dragi roditelji i mladi, pridružite nam se da zajedno rešavamo pitanja od značaja za mlade.
Hvala na gostoprimstvu
Hit radio Požarevac
.
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT

Debata mladih na lokalnom nivou

U sklopu projekta "Selo na dnevnom redu", koji @centarsonta sprovodi u okviru #ErasmusPlus programa u saradnji sa partnerima @napor_savez @pokretgoranavojvodine @balkanideans i @urban.stream, realizovana je Debata mladih sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.
Cilj debate je bio dijalog mladih sa predstavnicama institucija i organizacija o potrebama, interesovanjima i mogućnostima za mlade u lokalnim sredinama.
Mladi su dobili informacije o aktivnostima, programima i projektima koji se kreiraju za njih.
Takođe su bili u prilici da iskažu svoja razmišljanja, teme interesovanja, kao i aktivnosti koje ih zanimaju i koje im nedostaju.
Svrha ovog dijaloga je aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje se tiču njih, kao i zajedničko kreiranje politika za mlade kako bi one predstavljale realne potrebe mladih.
Sa mladima su razgovarale saradnice iz institucija Narodne biblioteke "Ilija M. Petrović" - Dragana Glišić Živanović, diplomirana bibliotekarka sa Odeljenja za mlade, Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca - Valentina Milanov, profesorka informatike i preduzetništva i predstavnica udruženja za mlade Urban Stream - Maja Marić, predsednica Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2021-2025. godine.

JA-graditeljka svoje karijere

Večeras smo na panelu "JA-graditeljka svoje karijere" govorile o umetničkim profesijama, klimi koja je više ili manje podržavajuća u građenju karijere, izazovima i podsticajima na tom putu, kao i inspiracijama I motivaciji za bavljenje određenim poslom. Hvala predivnim, hrabrim, autentičnim TxeOna - ženama Juliji Bašić i Ivani Nešović Gojković na vremenu koje su izdvojile za nas, da prenesu svoje priče koje su nas inspirisale i svoje savete koji su nas OsNAžili. 🤗 I hvala Narodnoj biblioteci "Ilija M. Petrović" na gostopimstvu. . . . #TxeONA #OsNAžena #karijera #posao #zapošljivost #mladih #žena

Radno na treningu za pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka

U sklopu treninga "Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka i žena kroz obuku o preduzetništvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje", koji se sprovodi kao deo projekta #TxeONA, koji se realizuje u sklopu inicijative #WeB4YES, čiji je nosilac Beogradska otvorena škola, a finansiran je od strane Evropske unije, sprovode se radionice uvežbavanja socijalnih veština, građenja karijere, traženja informacija, informisanja o tržištu rada, istraživanja interesovanja, sklonosti i veština, kao i obuka o preduzetništvu, preduzetničkim veštinama, pokretanju sopstvenog posla i izrade biznis plana. Cilj treninga je osnaživanje mladih devojaka za građenje karijere, biranje usmerenja, istraživanje tržišta rada, pronalaženje posla, pokretanje sopstvenog biznisa, kao i snalaženje u savremenom poslovnom okruženju. #entrepreneurship #employability #careerguidence #publicpolicy #advocacy #preduzetnistvo #zaposljivost #karijernovodjenjeisavetovanje #javnepolitike #zagovaranje

Trening TxeONA-Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka I žena kroz obuku o preduzetnistvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje

Početak treninga "Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka I žena kroz obuku o preduzetnistvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje" , koji se sprovodi kao deo projekta #TxeONA- osnažena hrabra autentična!, koji se realizuje u sklopu inicijative #WeB4YES, čiji je nosilac @beogradska_otvorena_skola, a finansiran je od strane Evropske unije. Projekat se realizuje u partnerstvu sa @veles.vladicinhan.dof. Cilj treninga je osnaživanje mladih devojaka za građenje karijere, biranje usmerenja, istraživanje tržišta rada, pronalaženje posla, pokretanje sopstvenog biznisa, kao i snalaženje u savremenom poslovnom okruženju. . . #entrepreneurship #employability #careerguidence #publicpolicy #advocacy #preduzetnistvo #zaposljivost #karijernovodjenjeisavetovanje #javnepolitike #zagovaranje #EU

Ruralni omladinski rad u Srbiji

Ovih dana smo sa praktičarima i praktičarkama omladinskog rada, predstavnicima institucija i mladima razgovarali o ruralnom omladinskog radu u Srbiji, naročito iz perspektive naših partnera @centarsonta, koji su nosioci projekta "Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji?" Ciljevi ovog projekta su bazičnog karakteta na mapiranju realnog stanja u četiri odabrana okruga o ruralnom omladinskom radu. Na ulaznom sastanku smo razgovarali i sa predstavnicama @napor_savez, kao i organizacijama @balkanideans i Pokretom gorana vojvodine. . . RURAL YOUTH WORK IN SERBIA With this project we want to kick off first collaborative initiatives on rural youth work in Serbia and to explore what is the state of it and what can we do to change it. Through set of different research, mapping and cooperative activities, we want to create first cooperative network of practitioners who will deal strategically on development of rural youth work in Serbia and start initiating better conditions for young people in those areas. In the term of “rural”, we mean villages (up to 5.000 citizens) and small towns (up to 25.000 citizens) but also every area which is geographically isolated or is outside the big urban centres in Serbia. Our concrete initiatives like signed first cooperation memorandum and action plan on rural youth work in Serbia are founding framework for future steps for development of quality youth work in Serbia and enhancement of rural youth organization and participation in the community. Young people and young youth workers and leaders are especially important participative group of this project, where they will be present and actively involved in most of project phases directly in preparation and implementation of different actions oriented toward first mapping and research on rural youth work in Serbia. This project is having a clear long term goal like sustainable development of rural youth work in Serbia and consortia of this project are having clear steps in mind when it takes of involvement different stakeholders in Serbia in order to achieve that goal. . . Project is supported by European Youth Foundation Council of Europe #RuralYouthWork #eyfcoe