“priDRUŽI SE i ti!” 2.17

DRUŠTVENO-KREATIVNA EDUKACIJA “PRIDRUŽI SE I TI!”

ISPITIVANJE TALENATA, SKLONOSTI I INTERESOVANJA KROZ KREATIVNE RADIONICE

  Udruženje za mlade "Urban Stream" uz podršku grada Požarevac, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Požarevac, o.š. "Desanka Maksimović", o.š "Dositej Obradović", o.š. "Sveti Sava", o.š. "Vuk Karadžić" i o.š. "Kralj Aleksandar I", i ove godine od septembra do decembra 2017. godine sprovodi projekat
Društveno-kreativna edukacija "priDRUŽI SE i ti!".
Projekat se sprovodi radi uključivanje dece i mladih  u društveno-kreativne, edukativne i kulturno-obrazovne aktivnosti, koje će doprineti njihovom ličnom i socijalnom razvoju i poboljšanju kvaliteta odrastanja.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je stvaranje mogućnosti deci i mladima da se bave kreativnim aktivnostima, ispituju i istražuju svoje sklonosti i interesovanja i neguju svoje talente.
Postoji veliki broj dece i mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti, a najčešći uzroci su loši ekonomski i socijalni statusi dece i mladih. Deca i mladi su najviše izloženi riziku od siromaštva posle socijalnih transfera (30%) u odnosu na ostale starosne grupe (NSM 2015-2025.). Usled toga često nisu u mogućnosti da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima. Ovim projektom želimo da pružimo jednake šanse svoj deci i mladima da se bave aktivnostima kojima žele.
U sklopu projekta vršiće se i vršnjačka edukacija i realizovati interaktivna radionica.
Ovaj projekat se sprovodi u sklopu finansiranja i sufinansiranja projekata/programa NVO i udruženja od javnog interesa za grad Požarevac, drugu godinu za redom.

Kreativno-zabavna radionica za mlade