Kaži svoju priču!

U okviru projekta „Kaži svoju priču“, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, sprovodi se edukacija i vršnjačka podrška mladih u bezbednosnim rizicima, pretnjama i ponašanju. 

U okviru obuke mladi će proći radionice i edukacije na teme komunikacija, konflikta, diskriminacije, ljudskih prava, kreiranja promocije bezbednosne kulture mladih i sprovođenja vršnjačke podrške.

Nakon prođene Obuke, učesnici će steći kompetencije da samostalno pružaju podršku svojim vršnjacima u bezbednosnim rizicima.  Nakon završene Obuke, učenici će u svim školama organizovati sesije na teme bezbednosnih rizika mladih.

Projekat se sprovodi u okviru konkusa za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja od javnog interesa za Grad Požarevac.

#KaziSvojuPricu

priDRUŽI nam SE i ti!

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.