Kaži svoju priču!

U okviru projekta „Kaži svoju priču“, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, sprovodi se edukacija i vršnjačka podrška mladih u bezbednosnim rizicima, pretnjama i ponašanju.  U okviru obuke mladi će proći radionice i edukacije na teme komunikacija, konflikta, diskriminacije, ljudskih prava, kreiranja promocije bezbednosne kulture mladih i sprovođenja vršnjačke podrške. Nakon prođene Obuke, učesnici će steći kompetencije da samostalno pružaju podršku svojim vršnjacima u bezbednosnim rizicima.  Nakon završene Obuke, učenici će u svim školama organizovati sesije na teme bezbednosnih rizika mladih. Projekat se sprovodi u okviru konkusa za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja od javnog interesa za Grad Požarevac. #KaziSvojuPricu priDRUŽI nam SE i ti!

Kreativno-zabavna radionica za mlade