Projekti i programi

U okviru svojih aktivnosti, Urban Stream sprovodi programe i projekte koji su okrenuti i usmereni ka deci i mladima i za decu i mlade. U želji da učestvuje u njihovom osnaživanju, kako bi pospešili svoje sposobnosti i talente, stekli nove veštine i znanja, kreira i sprovodi treninge, obuke i radionice različitih tematika i sa različitim ciljevima. Želimo dobrodošlicu svima koji su raspoloženi da sa nama učestvuju u stvaranju jednog boljeg okruženja za rast i razvoj naše dece i mladih. priDRUŽITE nam SE!

Kreativno-zabavna radionica za mlade