naPRAVI korak!

U ritmu ZDRAVOG Srca! Ovaj projekat ima za cilj informisanje dece i mladih o uzročnicima bolesti u svakodnevnom životu i načinima zaštite kroz predavanja i tribine, gde će deca i mladi moći da uzmu aktivno učešće kroz diskusije i postavljanje pitanja i da dobiju konkretne odgovore od strane kompetentnih stručnjaka, nutricioniste, zdravstvenih radnika. Tom prilikom će se edukovati o pozitivnom učinku minimalne fizičke aktivnosti na zdravlje koju svaka mlada osoba može svakodnevno da sprovede, kao i kontinuirano bavljenje sportom na duge staze koje doprinosi opštoj psiho-fizičkoj sposobnosti organizma. Učiće o učinku zdravog načina ishrane na njihovo zdravlje, mentalnu i psihičku uravnoteženost usled pravilnog balansa materija potrebnih organizmu za svakodnevno funkcionisanje. Takođe o pravilnom načinu nege i kako je ostvariti u nekoliko osnovnih koraka tokom dana, nedelje i meseca, u skladu sa potrebama i uzrastom mladih, u kontekstu poboljšanja nihovog zdravlja. Želimo postaći svest mladih o održavanju životne sredine i preduzeti konkretne mere u ostvarivanju istog. Sprovešćemo volonterske akcije u školama na teritoriji Požarevca, koja će obuhvatiti veliki broj mladih na postavljanju dezinfekcionih i higijenskih sredstava uz propratni plakat koji prenosi poruku projekta i informisanju putem brošure sa specifičnim sadržajem koji se tiče zdravih stilova života. Takođe je u planu sprovođenje sportske nedelje na izabranom terenu ili drugom prostoru u saradnji sa ostalim zainteresovanim partnerima, kao promocije sporta i fizičke aktivnosti, uz deljenje brošure sa jasnom porukom koja se sprovodi u okviru ovog projekta. priDruži se i ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade