naPRAVI korak!

U ritmu ZDRAVOG Srca!

Ovaj projekat ima za cilj informisanje dece i mladih o uzročnicima bolesti u svakodnevnom životu i načinima zaštite kroz predavanja i tribine, gde će deca i mladi moći da uzmu aktivno učešće kroz diskusije i postavljanje pitanja i da dobiju konkretne odgovore od strane kompetentnih stručnjaka, nutricioniste, zdravstvenih radnika.

Tom prilikom će se edukovati o pozitivnom učinku minimalne fizičke aktivnosti na zdravlje koju svaka mlada osoba može svakodnevno da sprovede, kao i kontinuirano bavljenje sportom na duge staze koje doprinosi opštoj psiho-fizičkoj sposobnosti organizma.

Učiće o učinku zdravog načina ishrane na njihovo zdravlje, mentalnu i psihičku uravnoteženost usled pravilnog balansa materija potrebnih organizmu za svakodnevno funkcionisanje.

Takođe o pravilnom načinu nege i kako je ostvariti u nekoliko osnovnih koraka tokom dana, nedelje i meseca, u skladu sa potrebama i uzrastom mladih, u kontekstu poboljšanja nihovog zdravlja.

Želimo postaći svest mladih o održavanju životne sredine i preduzeti konkretne mere u ostvarivanju istog. Sprovešćemo volonterske akcije u školama na teritoriji Požarevca, koja će obuhvatiti veliki broj mladih na postavljanju dezinfekcionih i higijenskih sredstava uz propratni plakat koji prenosi poruku projekta i informisanju putem brošure sa specifičnim sadržajem koji se tiče zdravih stilova života.

Takođe je u planu sprovođenje sportske nedelje na izabranom terenu ili drugom prostoru u saradnji sa ostalim zainteresovanim partnerima, kao promocije sporta i fizičke aktivnosti, uz deljenje brošure sa jasnom porukom koja se sprovodi u okviru ovog projekta.

priDruži se i ti!

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.