Marko Mladenović: „Organizacije su nam jako bitan resurs“

Međusektorska saradnja je važna zbog međusobne podrške u radu, razmene iskustva i ideja, kao i razmene stručnost. Kako to izgleda u opštini Vladiničin Han, govori član Opštinskog veća zadužen za omladinu i saradnju sa udruženjima građana Marko Mladenović.

Sa kojom organizacijama ste ostvarili saradnju i kada?


Udruženja„Veles Vladičin Han“, „Veliko Srce“, „Han“ , Roma intelektualaca – URI„ i dr. Saradnja u toku godine, kontinuirano poslednjih 3. godina od dana izbora na fukciji člana Opštinskog veća. Saradnja se odnosi na uzajamnu pomoć i podršku, prilikom realizacije određenih aktivnosti, izrade strateških dokumenata, jer smo prepoznali veliki potencijal u organizacijama civilnog društva, stručna pomoć, radne posete i dr.

 

Da li je saradanja nastavljena  i ako jeste u kom obliku? 

Imamo stalnu saradnju i potpisane memorandume o saradnji s navedenim organizacijama. Predstavnike organizacija smo uključili u radna tela i savete – Savet za mlade, Savet za zapošljavanje, komisije i dr. Navedene organizacije su članovi/ce Saveta za mlade.

 

Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom sa ovim organizacijama?


Aktivne mlade, ideje koje pokreću aktivizam kod mladih, rešavanje određenih problema kroz saradnju, „sveže“ ideje od strane mladih, dobru komunikaciju na nivou opština – organizacija, motivaciju za dalji rad na rešavanju problema mladih u zajednici.


Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Važna je zbog međusobne podrške u radu, delimo iskustva i ideje ali i razmenjujemo i stručnost. Organizacije su nam jako bitan resurs i stalno treba ulagati u njihov rad i pružiti im podršku kada im je potrebna, što mi i činimo.


Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Omladinski rad treba spustiti na lokalni nivo, pokrenuti omladinsku kampanju jer omladinski rad nije samo rad sa mladima, već rad sa svim institucijama koje mogu doprineti poboljšanju položaja mladih i povećati njihovo aktivno učešće u savetima, radnim telima koje će omogućiti ravnopravno participiranje mladih.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.