Pozdravi SVET!

"Greet the World!"

           U cilju upoznavanje dece i mladih sa vrednostima, obeležjima i kulturama naroda i zemalja Evrope i sveta, Urban Stream organizuje tematska druženja, gde će deca i mladi biti u mogućnosti da uz kreativne i zanimljive sadržaje uče i iznose svoja mišljenja, ujedno se družeći sa članovima ostalih sekcija koje se sprovode u Urban Streamu, uz organizovanje čajanki, maskenbala, degustacija, takmičenja u društvenim igrama, predstava, mjuzikla, skečeva i drugih događaja.

         Zadatak ovog programa je proširivanja vidika dece i mladih, susretanje sa različitim mogućnostima, usvajanje principa uvažavanja različitosti, tolerancije, poštovanja ljudskih prava svih, odgovornosti i učešća mladih u javnom životu. Vršiće se i predstavljanje mogućnosti mobilnosti dece i mladih kroz programe i projekte koje realizuju druge organizacije u zemlji i inostranstvu. Postoji mnogo kvalitetnih programa koji podržavaju sprovođenje obuka, prakse, treninga u drugim gradovima i zemljama. Želimo da predočimo deci i mladima mogućnosti i izazove koji postoje za njih.

         Takođe vizija ovog programa je multikulturalno opismenjavanje dece i mladih, u cilju nadogradnje njihovog zanja koje dobijaju formalnim obrazovanjem, proširivanje dijapazona metoda i tehnika učenja modernim nastupima i prezentacijama, komunikacija između dece i mladih koji učestvuju u programu.

         Pozdravite Svet sa nama.

        priDružite nam se!

Kreativno-zabavna radionica za mlade