#ZnasMeZnasGde

ZMZT

UrbAN StreaM

#ZnasMeZnasGde

   

Radionica za mlade

Obuka bez dosade

 

Zašto Obuka „Prvi stepenik do zaposlenja“?

#no8   Da vam pomogne u različitim situacijama u školi i gradu!     #no10   Da steknete korisne veštine i znanja koje će vam pomoći pri odabiru srednje škole!     #no3   Da se družite i zabavite!       #no13   Da radite u grupi i postanete tim! Da upoznate nove drugare.     #no6   Učenje iz primera, vežbi i igrica. Kišaaaa!       Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“ i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje. Sprovodi je Udruženje građana “Šansa” u partnerstvu sa osnovnom školom “Desanka Maksimović” i udruženjem za mlade “Urban Stream“. Aktivnosti su deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi ‪#‎NAPOR‬Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada u okviru projekta “Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka – dopunjeno izdanje“, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.   Ostale aktivnosti udruženja Urban Stream u kojima možete učestvovati:
  1. Kreativne aktivnosti: likovno-kreativna radionica, muzička školica, english club, kreativno pisanje, moderni mediji
  2. Obuka ličnih, socijalnih i praktičnih veština za pospešivanje kompetencija dece i mladih
  3. Omladinski aktivizam, učešće mladih i aktivno građanstvo
  4. City possibility-grad za mlade, mladi za grad
  5. Klub za mlade-društvene igre i interkulturalnost
  6. Prevencija socijalne isključenosti
  7. Karijerno vođenje i Info kutak
 

PriDRUŽI SE i TI!

Kreativno-zabavna radionica za mlade