Ispitivanje stavova roditelja o mladima

Vesti
Prethodnog vikenda smo sa grupom roditelja razgovarali o tome koji i kakvi su trendovi danas među decom i mladima, kao i kojim pitanjima bi trebalo i moralo da se bavimo u lokalnoj zajednici kada su deca i mladi u pitanju.
Hvala na aktivnom učešću, deljenju iskustva i saradnji.
Projekat “Važno je! – sistemska rešenja za mlade”, kao deo projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – @act_projekat ”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a uz podršku Vlade Švajcarske.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *