Razvoj mladih i roditelji

Vesti
Ove nedelje smo sa grupom aktivnih roditelja zaokružili celinu od seta radionica, na kojima smo se bavili temama razvoja mladih i odnosa sa njima, ličnih veština komunikacije, rešavanja konflikata i ličnog razvoja roditelja.
Takođe smo razmatrali teme modaliteta i uzora razvoja mladih, uticaja okoline i vršnjaka na lični i društveni razvoj.
Ono što je svakoj mladoj osobi potebno je podrška, kako roditelja i porodice, tako i okruženja, institucija i organizacija koje rade sa mladima.
Rešenje je u sistemskom, organizivanom, usklađenom i kontinuiranom pristupu mladima, kao I kontruiranom pružanju podrške i usluga kad god je to njima potrebno.
Na nama je da stvaramo uslove za pozitivan i podsticajan razvoj mladih.
Na svakoj lokalnoj zajednici.
Hvala na divnoj energiji, aktivnom učešću, deljenju iskustva i saradnji.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *