Međunarodni dan ljudskih prava

Vesti

Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se danas širom sveta, 67. godinu za redom, kao podsetnik da svaki čovek ima pravo na život, slobodu i sigurnost.

Obeležavanje je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je je 10. decembra u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.
U njoj je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.
#mladi
#IHRD

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *