O aktuelni projektima Maja Marić

Link, Vesti
O projektima koji su u toku i koje planiramo u narednom periodu.
Predstavnica udruženja Maja Marić je govorila o neophodnosti uključivanja roditelju u rešavanje pitanja važnih za mlade, kojom će se udruženje baviti kroz projekat “Važno je! – sistemska rešenja za mlade”, koji realizuje

NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

na nacionalnom nivou u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo-ACT”, finansiran od strane Vlade Švajcarske. Projekat realizuju dve organizacije, Helvetas Swiss Intercooperation i

Gradjanske Inicijative

.

Takođe o uključenosti mladih u aktivnostima udruženja kroz volontiranje, kao i kroz učešće u projektima. Kao i uslovima rada i sprovođenja projekta u trenutnoj situaciji pod okolnostima Kovid pandemije.
Dragi roditelji i mladi, pridružite nam se da zajedno rešavamo pitanja od značaja za mlade.
Hvala na gostoprimstvu

Hit radio Požarevac

.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *