Okrugli sto „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciji diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “

Vesti

Jedna od završnih aktivnosti projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU”, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, u partnerstvu sa svim srednjim i osnovnim školama iz Požarevca i Kostolca, sproveden je danas, 05.12.2017, na Međunarodni dan volontera. To je okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciji diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *