Omladinski rad je nešto što radiš dok si mlad

Vesti

“Omladinski rad je nešto što rade samo mladi.” Omladinski radnik je priznato zanimanje, ali i dalje se smatra da se omladinskim radom mogu baviti samo mladi.
Vreme je da promenimo to mišljenje. Omladinski/a radnik/ca je stručno lice, angažovano u organizacijama civilnog društva/institucijama/lokalnoj samoupravi, koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije su kompetencije definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada. Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje.

Omladinski rad nije vezan za godine osobe koja sprovodi omladinski rad, već je on usmeren ka mladima.

#omladinskirad #youthwork #youthworker #youthworkerlife #omladinskirad #omladinskiradnik #omladinskiradnici #mladi #omladinci #mladilideri #sloboda #podrska #neformalnoobrazovanje #predrasude

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *